Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mafala yakuyambirira

Mafala yakuyambirira

Mulungu ni baba wa lufoyi. 1 Pedru 5:6, 7

Mulungu ni Mulengi wathu, ndipo iye ambatisamalira. Ninga momwe baba wa lufoyi na wanzeru ambapfunzisira wana wace, Mulungu ambapfunzisambo wanthu pa dziko lense la pansi kukhala na moyo wabwino.

Mulungu ambatipfunzisa nfundo zacadidi zomwe zimbatipasa cikondweso na cidikhiro.

Mukatetekera Mulungu, iye an’dzakutsogolerani na kukukhotcererani. Ndipo an’dzakuthandizanimbo kulimbana na mabvuto.

 Mulungu ambatiuza kuti: ‘Bwerani kuna ine. Nditetekereni, ndipo mun’dzakhala na moyo.’ Zaiya 55:3