Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 9

Kodi ni Lini Pomwe Dzikoli Lin’dzakhala Paraizo?

Kodi ni Lini Pomwe Dzikoli Lin’dzakhala Paraizo?

Mabvuto yomwe yalipoya yankulatiziratu kuti tsapanopapa Umambo bwa Mulungu bun’sandusa dzikoli kukhala paraizo. Luka 21:10, 11; 2 Timotio 3:1-5

Bibliya likhadaleweratu bzinthu bzizinji bzomwe bzinkucitika nsiku zino. Likhadaleweratu kuti wanthu angadadzakhala wakufuna kwene-kwene kobiri, wakusaya kubvera abereki wawo, wakupasa mantha na wakundofuna kupfatsa.

Lidalewambo kuti kungadadzakhala na bziteke-teke bza pansi, nkhondo, njala na matenda. Bzinthu bzimwebzi bzinkucitika nsiku zino.

Ndipo Jezu adalewambo kuti bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu bzingadadzapaliziridwa pa dziko lense la pansi.—Mateu 24:14.

 Umambo bwa Mulungu bun’dzamalisa bzinthu bzense bzakuipa. 2 Pedru 3:13

Tsapano pa, Yahova an’pfudza anyakuipa wense.

Sathani an’dzalangidwa pabodzi na madimonyo.

Wale omwe ambabvera Mulungu an’dzapulumuka. Iwo an’dzakhala mu m’paraizo, mu dziko la mtendere lomwe wanthu an’dzagopana lini, koma an’dzafunana na kukhulupirana.