Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Pfunzisani Wana Wanu

 PFUNZIRO 14

Umambo Bomwe Bun’dzatonga Dziko Lense la Pansi

Umambo Bomwe Bun’dzatonga Dziko Lense la Pansi

Un’dziwa kuti tinkulewa bza Umambo buponi?— Inde, bza Umambo bwa Mulungu, Umambo bomwe bun’dzacitisa kuti dziko la pansi lino likhale paraizo. Un’funa kudziwa bzizinji bza Umambo bumwebu?—

Umambo buli-bwense bumbakhala na mambo. Ndipo mamboyo ambatonga wanthu wa m’dziko lace. Un’dziwa mbani mambo wa mu Umambo bwa Mulungu?— Ni Jezu Kristu. Iye ambakhala kudzulu. Tsapanopapa iye an’khala Mambo wa wanthu wense pansi pano! Kodi un’kumbuka kuti tin’dzakondwa pomwe Jezu an’dzakhala mambo wa dziko lense la pansi?—

N’ciani comwe un’kudikhirira m’Paraizo?

Tin’dzakondwa kwene-kwene! Mu paraizo, wanthu wan’dzamenyana lini ayai kuyenda pomwe ku nkhondo. Munthu ali-wense an’dzafuna anzace. Palibe an’dzaduwala ayai kufa. Azimola wan’dzawona, ankhuthu wan’dzabva, ndipo wale womwe wambafamba lini, wan’dzakwanisa kuthamanga na kumoga-moga. Munthu ali-wense an’dzakhala na cakudya. Ndipo bzirombo bzin’dzakhala axamwali wathu na wa bzirombo bzinango. Wanthu womwe wadafa, wan’dzakhala pomwe na moyo. Amuna na akazi wazinji womwe tawapfunza mu broxuramu ninga Rebeka, Rahabi, Davide na Eliya, wan’dzakhala pomwe na moyo! Mbani omwe un’funa  kudzadziwana naye iwo wakadzakhala pomwe na moyo?—

Yahova ambakufuna, ndipo an’funa kuti iwepo ukondwe. Ukapitiriza kupfunza bza Yahova, ucimubvera, iwepo un’dzakhala m’paraizo wakudeka! Kodi ndibzo un’funa?—

LEWENGA M’BIBLIYA LAKO

  • Zaiya 2:4; 11:6-9; 25:8; 33:24; 35:5, 6

  • Juwau 5:28, 29; 17:3