Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzomwe Mungapfunze na Nkhani za m’Bibliya

Kuyamba kwa Gawo 13

Kuyamba kwa Gawo 13

Jezu adabwera pansi pano, acidzapereka moyo wace kuti apulumuse wanthu wa pikado. Napo Jezu adaphedwa, iye adalikunda dziko. Yahova adakhulupirika kwa Mwana waceyu mwa kumulamusa kwa anyakufa. Pomwe Jezu akhali pa dziko la pansi pano, iye adatumikira anzace mwakubzicepswa, ndipo adalekererambo bzakuphonya bzomwe iwo akhacita. Pambuyo pa kumusidwa kwa anyakufa, Jezu adawonekera kwa anyakupfunza wace, aciwauza momwe angadacitira basa lakufunika kwene-kwene lomwe akhadawapasa. Penu ndimwe m’bereki, thandizani mwana wanu kuwona kuti mpsakufunika kwene-kwene kuti ifepano ticitembo basa limweri nsiku zino.

MU GAWOLI

NKHANI 87

Cilaliro Cakumalizira

Jezu adapereka malango yakufunika kwene-kwene kwa apostolo wace pa nsiku yakumalizira yomwe adalalira nawo pabodzi.

NKHANI 88

Jezu Adamangidwa

Juda Sikaliyoti adatsogolera wanthu mpaka ku zunde la Djetsemani kuti akamange Jezu.

NKHANI 89

Pedru adalamba Jezu

Kodi n’ciyani cidacitika mu bwalo la nyumba ya Kaifasi? Ndipo n’ciyani cidacitikambo na Jezu mkati mwa nyumbayo?

NKHANI 90

Infa ya Jezu

Thangwe ranyi Pirato adabvumiza kuti Jezu aphedwe?

NKHANI 91

Kumuka kwa Jezu

Mpsiponi bzinthu bzakudabwisa bzomwe bzidacitika pambuyo pa Jezu kuphedwa?

NKHANI 92

Jezu Adawonekera kwa Apostolo Wace Omwe Akhapha Nsomba

Kodi n’ciyani comwe Jezu adacita kuti abzidziwikise kwa iwo?

NKHANI 93

Jezu Adabwerera Kudzulu

Tsono pomwe akhanati kucita bzimwebzo, iye adawapasa malango yakufunika kwene-kwene.