Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Mumbaliwona Tani Bibliya?

Kodi Mumbaliwona Tani Bibliya?

Mungalewe kuti ni . . .

  • bukhu la nzeru za wanthu?

  • bukhu la bzidapi na bzinzano?

  • ayai Fala la Mulungu?

 BIBLIYA LIMBATI

‘Mafala yense yakunembedwa njakucokera kwa Mulungu.’2 Timotio 3:16.

PHINDU LACE MUKAKHULUPIRA BZIMWEBZI

Mun’dzagumana mitawiro ya mibvunzo mikulu-mikulu ya pa moyo wathu.Mimwani 2:1-5.

Mun’dzatsogoledwa mwakukhulupirika pa moyo wanu wa nsiku-na-nsiku.Psalymo 119:105.

Mun’dzakhala na cidikhiro cacadidi ca kutsogolo.Waroma 15:4.

 KODI TINGAKHULUPIREDI BZOMWE BIBLIYA LIMBALEWA?

Inde, pa mathangwe matatu::

  • Mbverano Wakudabwisa. Bibliya lidatenga magole yakuposa 1,600 kuti linembedwe na wanthu 40 wakusiyana-siyana. Wazinji wa iwo walibe nakundodziwanako. Tsono Bibliya lense ndakubverana, licikhala na msolo ubodzi wapakati.

  • Wanembi Wakulungama. Wanembi wa nkhani za kale-kale, kawiri-kawiri iwo wambabisa bzakuphonya bza mbumba yawo. Mwakusiyana na iwo, wanembi wa Bibliya, mwakulungama iwo wadanemberatu bzakuphonya bzawo na bza wanthu wa mtundu wawo.2 Nkhani 36:15, 16; Psalymo 51:1-4.

  • Mapolofesiya yakukhulupirika. Bibliya lidaleweratu bza kugwesedwa kwa mzinda wakale-kale wa Babulo, magole 200 pomwe bzikhanati nakundocitikako. (Zaiya 13:17-22) Iro lidaleweratu momwe Babuloyo angadapfudzidwira pabodzi na dzina la munthu wakudzalikundayo!Zaiya 45:1-3.—Zaiya 45:1-3.

Mapolofesiya yanango ya m’Bibliya, yadacitikambo ndipo palibe kuphonyeka cinthu nacibodzico. Kodi ndibzo lini bzomwe tingadikhirire mu Fala la Mulungu?2 Pedru 1:21.

 KUTI MUKUMBUKIRE

Kodi Fala la Mulungu lingakuthandizeni tani kukhala na moyo wabwino?

Bibliya limbatawira mbvunzoyu pa ZAIYA 48:17, 18 na 2 TIMOTIO 3:16, 17.