Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

N’ciponi Cinsinsi ca Moyo Wacikondweso m’Banja?

N’ciponi Cinsinsi ca Moyo Wacikondweso m’Banja?

Mun’kumbuka kuti ni . . .

  • lufoyi?

  • kobiri?

  • ayai cinthu cinangombo?

 BIBLIYA LIMBATI

‘Wan’kondwa mbale womwe wambabva fala la Mulungu, wacilisunga!’Luka 11:28.

PHINDU LACE MUKAKHULUPIRA BZIMWEBZI

Mun’dzagumana lufoyi lacadidi.Wayefezo 5:28, 29.

Mun’dzalemekezedwa caibzo.Wayefezo 5:33.

Mun’dzakhala na cisungiko cacadidi.Marko 10:6-9.

 KODI TINGAKHULUPIREDI BZOMWE BIBLIYA LIMBALEWA?

Inde, pa mathangwe mawiri:

  • Mulungu ndiye adayambisa moyo wa m’banja. Bibliya limbalatiza kuti Mulungu ndiye adayambisa makonzedwe ya m’banja. (Ciyambo 2:18-24) M’mafala yanango, ciphatano ca m’banja, ciripo thangwe Yahova ndiye adacibweresa. Thangwe ranyi nzeru imweyi nja thandauzo?

    Kumbukirani ibzi: Mucidya cakudya cakukoma bwino, mucifunambo kudziwa bzomwe bzaphatisidwa basa pakuciphikapo, imwepo mungadabvunza mbani? Mwa nzeru imwepo mungadabvunza nyakuciphikayo.

    Bzibodzi-bodzimbo, kuti tidziwe bzakufunika kuti banja lathu likondwe, tingacite bwino kulinga Yahova, pakuti ndiye adayambisa makonzedwe ya banja.

  • Mulungu ambakukumbukirani. Mabanja ya nzeru, yambalinga malango ya Yahova, yomwe ambapereka m’Fala lace. Thangwe ranyi? ‘Thangwe iye ambakukumbukirani.’ (1 Pedru 5:6, 7) Yahova an’funa ubwino bwanu kucokera pansi pa mtima—ndipo malango yace yambaphata basa nthawe zense!Mimwani 3:5, 6; Zaiya 48:17, 18.

 KUTI MUKUMBUKIRE

Mungakhale tani mwamuna, mkazi ayai mbereki wabwino?

Bibliya limbatawira mbvunzoyu pa WAYEFEZO 5:1, 2 na WAKOLOSO 3:18-21.