Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Cakulinga ca Mulungu na Wanthu n’Ciponi?

Kodi Cakulinga ca Mulungu na Wanthu n’Ciponi?

MUKAWERENGA jornale, kubva nkhani pa TV ayai pa cikasi ca mphepo, kawiri-kawiri mumbabva nkhani zakulewa bza kuphana, nkhondo na ciwembo. Ndipo pinango imwepo munkubonera thangwe ra matenda ayai kusaikidwa nyakufunidwa wanu.

Bzibvunzeni kuti:

  • Kodi bzimwebzi ndibzo bzomwe Mulungu akhafuna kuna ine na banja langu?

  • Kodi n’kuponi komwe ndingagumane thandizo kuti ndilimbane na mabvuto yanguya?

  • Kodi tingakhale na cidikhiro cakuti pan’dzakhala mtendere pa dziko la pansi?

Bibliya limbapereka mitawiro yakubveka bwino pa mibvunzoyi.

 BIBLIYA LIMBAPFUNZISA KUTI MULUNGU AN’DZACITA BZINTHU IBZI PA DZIKO LA PANSI.

  • Wanthu an’dzabva lini pomwe kuwawa ndipo an’dzakalamba lini ne kufa.—Cibvumbulutso 21:4

  • ‘Nyakulemala an’dzakwira phiri ninga momwe imbacitira mbalale.’—Zaiya 35:6

  • ‘Maso ya azimola, yan’dzafunguka.’—Zaiya 35:5

  • Anyakufa an’dzalamusidwa.—Juwau 5:28, 29

  • Palibe munthu omwe an’dzaduwala.—Zaiya 33:24

  • Ali-wense an’dzakhala na cakudya cizinji.—Psalymo 72:16

 GUMANANI PHINDU NA BZOMWE BIBLIYA LIMBAPFUNZISA

Pinango bzingakuneseni kukhulupira bzomwe mwawerenga m’mbuyobzi. Tsono, Mulungu ankupicira kucita bzimwebzi ndipo Bibliya limbafotokoza momwe iye an’dzacitira.

Kuthumizira bzimwebzi, Bibliya limbafotokozambo bzomwe tingacite kuti tigumane cikondweso, ticipfatsa na moyo pakali pano. Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe bzimbakucitisani thupo? Pinango ni kusaikidwa munthu omwe mumbamufuna, mabvuto ya m’banja, ya thanzi, ayai bvuto la kobiri. Bibliya lingakuthandizeni kulimbana na mabvuto yamweya, ndipo lingakutsangalazeni mwa kutawira mibvunzo ninga iyi:

 Kuwerenga kwanu bukhu lino, kunkulatiza kuti imwepo mukufuna kudziwa bzomwe Bibliya limbapfunzisa. Ndipo bukhu lino liti likuthandizeni. Onani kuti ndime iri-yense ina mbvunzo, ndipo mibvunzoyi inkuthandizani kulibvesesa bwino Bibliya. Wanthu azinji ambakomedwa kupfunza Bibliya na Mboni za Yahova. Tinkukhulupira kuti imwepo mun’komedwambo. Tin’funa kuti Mulungu akusimbeni, pomwe munkucita nyongo yakudziwa bzomwe Bibliya limbapfunzisa.