Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Momwe Mungamalisire Bvuto Lakumbasenzekesa Cidzo

Momwe Mungamalisire Bvuto Lakumbasenzekesa Cidzo

Kusenzekesa cidzo ni cizolowezi comwe cimbadzonga uxamwali bwa munthu na Mulungu, ndipo kumbacitisambo kuti munthuyo ambandokumbukire bza iye yekha, acipswipizambo makumbukidwe yace. * Munthu omwe ana cizolowezi cimweci ambawona wanthu winango ninga njira yakumalisira kalanga kace. Kwa iye, kugonana kumbakhala lini njira yakulatizira lufoyi, koma ambandokuwona ninga njira yakumalisira cikhumbo cace ca kanthawe cakufuna kugonana na munthu. Napo iye ambacita bzimwebzo, kalanga kaceko kambamaliratu lini. Kulewa cadidi, m’mbuto mwa kucitisa kuti cidzo cace cikhale cakufa ‘pa bza unzazi, bzinthu bzakunyansa na bzikhumbo bza kugonana,’ kusenzekesa cidzoko kumbathumiziriratu kalanga kaceko.—Wakoloso 3:5.

Mpostolo Paulo adanemba kuti: ‘Mbatibziceneseni pa bzinthu bzomwe bzimbapswipiza thupi na mzimu, ticikhala wakucena pa kugopa Mulungu.’ (2 Wakolinto 7:1) Penu bzinkukunesani kuteweza malafalaya, lekani kutaya mtima. Yahova ‘n’gwakukonzeka kulekerera’ na kupereka thandizo. (Psalymo 86:5; Luka 11:9-13) Ndipo, penu mumbabzipasa mulandu na kucitambo nyongo yakufuna kusiya cizolowezici, ndiye kuti mun’funadi kucinja, napo kuti nthawe zinango mumbamalizira kucita pomwe. Mbakumbukirani  kuti ‘Mulungu ni mkulu kuposa mitima yathu, ndipo ambadziwa bzinthu bzense.’ (1 Juwau 3:20) Iye ambakhalira lini kuwona pikado zathu, koma ambawonambo mtundu wa munthu omwe tiri. Iye an’dziwa bzense bza ifepano, ndipo ambatibvesera na mtima wense tikambamukumbira kuti atibvere nsisi. Tenepo, lekani kuneta kumufenderera Mulungu. Bzicepsweni, mucimupemba ninga momwe mwana ambathamangira pai wace akagumana na mabvuto. Yahova an’dzakuthandizani kukhala na cikumbu-mtima cakucena. (Psalymo 51:1-12, 17; Zaiya 1:18) Tsono, imwepo mun’dzafunikambo kucita bzinthu mwakubverana na mipembo yanu. Mwa ciratizo, mun’dzafunikira kucita nyongo ya kutcenkha kumbawona mtundu uli-wense wa bzamaika na kutcekhambo kumbaceza na wanthu wakuipa. *

Mukawona kuti likupitiriza bvuto lanu lakumbasenzekesa cidzo, taphata minyendo, fotokozerani abereki wanu omwe ni Akristau ayai xamwali wanu wakukhwima mwauzimu kuti akuthandizeni. *Mimwani 1:8, 9; 1 Watesalonika 5:14; Tito 2:3-5.

^ ndi. 1 Kusenzekesa cidzo ni kuphata-phata na kumbasenzekesa cidzoco mpaka kubva moyo.

^ ndi. 2 Penu muna mtcini wa nzeru, cinthu cabwino comwe mungacite ni kumbauphatisa basa padeca. Ndipo, wanthu winango ambaikha mu mtcini wawo wa nzeru programa yomwe imbaphingiza kuwonesedwa kwa bzinthu bzamaika. Tsono, dziwani kuti palibe programa yomwe ingaphingiziretu bzinthu bzense.

^ ndi. 1 Kuti mudziwe nfundo zinango zakulewa momwe mungamalisire bvuto lakusenzekesa cidzo, onani nkhani yakuti “Zimene Achinyamata Amadzifunsa . . . Kodi Ndingathetse Bwanji Chizolowezi Chimenechi?” mu Galamukani! ya Novembro, 2006 na m’bukhu lakuti Mayankho a Zimene Achinyamata Amafunsa, Volume 1, pa tsamba 178 mpaka 182.