Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MSOLO 4

Thangwe Ranyi Tin’funika Kulemekeza Wale Omwe Ambatitsogolera?

Thangwe Ranyi Tin’funika Kulemekeza Wale Omwe Ambatitsogolera?

‘Lemekezani wanthu wa mtundu uli-wense.’—1 PEDRU 2:17.

1, 2. (a) Kodi tensenefe tina bvuto liponi pa nkhani ya kulemekeza omwe ambatitsogolera? (b) Kodi tin’dzafotokozerana mibvunzo iponi?

KODI mudawona kale momwe mwana ambakhalira akauzidwa kuti acite cinthu comwe iye an’funa lini kucicita? Iye ambaipisa nkhope yace. Iye ambabva bzomwe abereki wace ankumuuza, ndipo ambadziwa kuti iye an’funika kulemekeza utsogoleri bwa abereki wacewo. Tsono, pa cakucitikaci, iye ndiye an’funa lini kubverako. Ciratizoci cinkuwonesa bvuto lomwe tensenefe timbakhala nalo.

2 Mpsakupusa lini kulemekeza omwe ambatitsogolera nthawe zense. Kodi nthawe zinango bzimbakunesani kulemekeza wale omwe ana udindo bwakukutsogolerani? Penu inde, tsono dziwani kuti ndimwe lini mwekha omwe muna bvuto limweri. Ifepano tinkukhala mu nthawe yomwe wanthu asiya kulemekeza anyakuwatsogolera kuposa kale. Tsono, Bibliya limbalewa kuti ifepano tin’funika kulemekeza wale omwe ana udindo bwakutitsogolera. (Mimwani 24:21) Ndipo mpsakufunika kucita bzimwebzi penu tin’funa kupitiriza kufunidwa na Mulungu. Napo bziri tenepoyo mpsakufunika kucita mibvunzo ninga iyi: Thangwe ranyi bzimbatinesa kulemekeza omwe ambatitsogolera? Thangwe ranyi Yahova ankutiuza kuti ticite bzimwebzi ndipo n’ciyani cin’dzatithandiza kubvera? Ndipo mbvunzo wakumalizira, tingalatize tani kuti timbalemekeza omwe ambatitsogolera?

THANGWE RANYI BZIMBANESA KUBVERA OMWE AMBATITSOGOLERA

3, 4. (a) Kodi pikado na kuperewera kwathu kudayamba tani? (b) Thangwe ranyi kukhala kwathu na pikado kumbacitisa kuti bzimbatinese kubvera omwe ambatitsogolera?

3 Mbatiwoneni pan’gono bza mathangwe mawiri yomwe yambacitisa  kuti bzitinese kubvera wanthu omwe ambatitsogolera. Cakuyamba, ifepano ndife wanthu wakuperewera; ndipo caciwiri, wanthu omwe ambatitsogolerawo, ni wanthu wakuperewerambo. Pikado za wanthu pabodzi na kusaya kulungamiratu kwawo kudayambira kale-kale, mu zunde la Edeni pomwe Adamu na Eva adapandukira utongi bwa Mulungu. Tenepo, kupanduka kudayamba thangwe ra pikado. Kuyambira pamwepo mpaka lero, ifepano timbabadwa na mtima wakufuna kupanduka.—Ciyambo 2:15-17; 3:1-7; Psalymo 51:5; Waroma 5:12.

4 Pakuti tidabadwa na pikado, mpsakunesa lini kuti wanthufe tilatize mkhalidwe wa kusamwa na kubzikuza; ndipo tin’funika kucita nyongo kuti tipitirize kulatiza mkhalidwe wa kubzicepswa. Napo pambuyo pa magole mazinji ya kutumikira Mulungu mwakukhulupirika, ifepano tingatengeke kucita bzinthu na befu ayai mwa kubzikuza. Mwa ciratizo, kumbukirani nkhani ya Kora, omwe adakhulupirika pabodzi na wanthu wa Yahova pa nthawe za bzineso bzizinji. Tsono, iye adafunisisa kukhala na udindo bunango, acikhwimika kupandukira Mozeji, omwe akhali munthu wakufatsa kwene-kwene pakati pa wanthu wense wa nthawe imweyire. (Mirewengo 12:3; 16:1-3) Kumbukiranimbo bza Mambo Uziya, omwe thangwe ra kubzikuza, adapita mu tempwlo ya Yahova, acicita mabasa yakupambulika yomwe yakhacitidwa na wansembe wokha. (2 Nkhani 26:16-21) Wanthu amwewa adalangidwa thangwe ra kupanduka kwawoko. Tsono, bziratizo bzawo bzakuipabzi ni cenjezo labwino kwa ifepano. Tin’funikira kutcenkha mzimu wa kubzikuza omwe umbatitazisa kubvera omwe ambatitsogolera.

5. Kodi kuperewera kwa wanthu kumbacitisa tani kuti iwo aphatise basa kuipa mphanvu zawo?

5 Wanthu wakuperewera omwe ambatsogolera, acitisa kuti winango aleke kumbawabvera. Azinji omwe ambatsogolera ni wanthu wakuipa mtima ndipo ambapondereza anzawo. Kulewa cadidi, wanthu akhala na mbiri ya kutaza kuphatisa bwino basa mphanvu yomwe angakhale nayo. (Werengani Mpalizi 8:9.) Mwa ciratizo, Sauli akhali munthu wabwino na wakubzicepswa pomwe Yahova adamusankhula kuti akhale mambo. Tsono, iye adalekerera kuti kubzikuza na nsanje bzimucitise  kuti azunze Davide, omwe akhali munthu wakukhulupirika. (1 Samuweri 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) Patsogolo pace, Davide adadzakhala m’bodzi wa amambo wabwino wa mu Jirayeri, tsono iyembo adaphatisa basa kuipa mphanvu yomwe akhanayo pomwe adatenga mkazi wa Uriya, m’Hitita, ndipo adatumiza mwamuna wakusaya kuphonyayo ku nkhondo, acitonga kuti amuikhe kutsogolo kuti aphedwe. (2 Samuweri 11:1-17) Inde, wanthufe bzimbatinesa kuphatisa basa bwino mphanvu zathu thangwe ra kuperewera. Maka-maka bzikakhala kuti wanthu omwe ankutsogolerawo ambagopa lini Yahova, iwo ambalemweratu kuphatisa basa mphanvu zawo mwakuphonyeka. Pambuyo pakufotokoza momwe Azibaba wacikatolika adatsogolera cizunzo, munthu munango wa ku Grã-Bretanha adanemba kuti: “Munthu akakhala pa udindo ambaphatisa basa kuipa mphanvu zace ndipo udindobo bukakhala bukulu ambaphatisa basa mwakuipisisa mphamvu zacezo.” Pomwe tikadakumbukira mafalaya, mbatitawireni mbvunzoyu: Thangwe ranyi tin’funika kubvera wale omwe ambatitsogolera?

THANGWE RANYI TIN’FUNIKA KUBVERA WALE OMWE AMBATITSOGOLERA?

6, 7. (a) Kodi lufoyi lathu kuna Yahova limbatilimbisa kucita ciyani, ndipo na thangwe liponi? (b) Kodi tin’dzabvera kokha bzinthu bzomwe mpsakupusa kucita?

6 Ifepano timbafuna Yahova, timbafuna anzathu, ndipo timbabzifunambo tekha; ndipopa timbabvera wale omwe ambatitsogolera. Timbafuna kukondwesa mtima wa Yahova thangwe timbamufuna kwene-kwene kuposa ali-wense. (Werengani Mimwani 27:11; Marko 12:29, 30.) Ifepano timbadziwa kuti utongi bwace bumbatsutsidwa pa dziko lense la pansi kuyambira pomwe wanthu adamupandukira ku Edeni, ndipo azinji ankukhala ku mbali ya Sathani, aciramba utongi bwa Yahova. Tsono ife timbakomedwa kukhala ku mbali ya utongi bwa Yahova. Tikawerenga mafala ya citumbizo ya pa Cibvumbulutso 4:11, timbatokonyedwa mu mtima mwathu. Bzinkuwonekeratu padeca kwa ife kuti Yahova ndiye omwe ana ugo bwakutonga bzinthu bzense. Ifepano timbathandiza utongi bwa Yahova na kubvuma kutongedwa na iye pa moyo wathu wa nsiku na nsiku.

 7 Ifepano timbabvera Yahova thangwe timbamufuna. Tsono, imbafika nthawe yomwe kubvera kumbakhala kwakutinesa kwene-kwene. Pa nthawe zimwezo, ninga momwe bzidacitikira na mwana wakulewedwa m’mbuyomu, ifepano tin’dzafunikira kubvera basi pa bzinthu bzakunesabzo. Tikumbukire kuti Jezu adacita kufuna kwa Baba wace napo pa nthawe yomwe bzikhamunesa kwene-kwene kucita bzimwebzo. Iye adati kwa Baba wace: ‘Kucitike kufuna kwanu, sikuti kwangu.’—Luka 22:42.

8. (a) Kodi nsiku zino, kubvera utongi bwa Yahova kumbaphatanidza kucita ciyani, ndipo Yahova ambaiwona tani nkhani imweyi? (b) Kodi n’ciyani cingatithandize kubvera malango? (Onani kwadru ya msolo wakuti “ Tetekerani Malango, Ndipo Bvumani Kulangidwa.”)

8 N’cadidi kuti nsiku zino Yahova ambalewalewa lini nafe m’bodzi na m’bodzi pa yekha; koma iye ambaphatisa basa Fala lace pabodzi na wanthu omwe ambamuimira pansi pano. Tenepo, ifepano timbalatiza kuti tinkubvera utongi bwa Yahova mwa kubvera wanthu omwe iye adawasankhula ayai omwe iye ambabvuma kuti apitirize kukhala na ugo bwakutitsogolera. Mwa ciratizo, tikapandukira wanthu amwewa mwakusaya kuteweza malango yomwe angatipase kucokera m’Bibliya, ifepano tingakalipise Mulungu. Pomwe Ajirayeri adang’ung’udzira Mozeji na kumupandukira, Yahova akhawona kuti Ajirayeriwo akhamupandukira Yahovayo.—Mirewengo 14:26, 27.

9. Thangwe ranyi lufoyi lomwe tinalo na anzathu limbatithandiza kubvera wale omwe ambatitsogolera? Pekerani ciratizo.

9 Ifepano timbabverambo omwe ambatitsogolera thangwe timbafuna anzathu. Kodi thangwe ranyi bziri tenepoyo? Bziyezezeni kuti ndimwe mcikunda. Kuti acikunda bziwafambire bwino, iwo ambafunika kubverana na kulemekeza omwe ambawatsogolera. Mucindoyezera kunyoza makonzedwe yamweya, imwepo mungaikhe pa ngozi acikunda anzanu wense. N’cadidi kuti anyankhondo ankudzonga kwene-kwene dzikoli nsiku zino. Tsono, Yahova ana anyankhondo omwe ambacita bzabwino bzokha-bzokha. Bibliya limbalewa kazinji-kense bza Mulungu kuti iye ni ‘Yahova wa anyankhondo.’ (1 Samuweri 1:3) Iye ni Mtsogoleri wa bzakulengedwa bzauzimu bzizinji bzamphanvu. Nthawe zinango, Yahova ambandendemeza  atumiki wace wa pansi pano na anyankhondo. (Psalymo 68:11; Zakiyeri 37:1-10) Tikapandukira wanthu omwe Yahova adawapasa udindo bwakutitsogolera, kodi tingaikhe lini abale wathu pa ngozi? Mkristau akambalamba kubvera akulu, winango m’gwere angabonere na bzimwebzo. (1 Wakolinto 12:14, 25, 26) Mwana akambalamba kubvera, banja lense lingabonere. Tenepo, timbalatiza kuti timbafuna anzathu mwa kukhala na mzimu wa kulemekeza wale omwe ambatitsogolera.

10, 11. Kodi kudziwa kuti tin’dzagumana phindu tikabvera, kumbatithandiza tani kubvera wale omwe ambatitsogolera?

10 Ifepano timbabverambo omwe ambatitsogolera thangwe timbagumana phindu pakucita bzimwebzo. Yahova pakutiuza kuti timbabvere omwe ambatitsogolera, kawiri-kawiri iye ambaleweratu bza phindu lomwe limbawoneka thangwe ra kucita bzimwebzo. Mwa ciratizo, iye ambalewa kuti wana abvere abereki wawo kuti akhale na moyo utali na wabwino. (Bzakutonga 5:16; Wayefezo 6:2, 3) Iye ambatiuza kuti timbabvere akulu wa m’gwere thangwe kusaya kucita bzimwebzo kungatidzonge mwauzimu. (Wahebereu 13:7, 17) Ndipo iye ambatiuzambo  kuti timbabvere atsogoleri wa boma kuti bzitifambire bwino.—Waroma 13:4.

11 Kodi mungatawirizembo lini kuti kudziwa thangwe lomwe Yahova an’funira kuti timbabvere omwe ambatsogolera kumbatithandiza kuwalemekeza? Tenepo, mbatiwoneni momwe tingalatizire kuti tinkubvera omwe ambatitsogolera pa mbali zitatu za moyo wathu.

KUBVERA M’BANJA

12. Kodi mwamuna omwe ana banja adapasidwa udindo buponi na Yahova, ndipo iye an’funika kubuteweza tani?

12 Yahova caiyeyo ndiye adacita makonzedwe ya banja. Pakuti iye ni Mulungu wakulinganizika, iye adacita makonzedwe ya m’banja kuti banjalo lifambe bwino. (1 Wakolinto 14:33) Iye adapereka kwa mwamuna udindo kuti akhale msolo wa banja. Mwamuna ambalatiza kuti ambalemekezambo Msolo wace, omwe ni Jezu Kristu, mwa kutewezera momwe Jezu ambatsogolera gwere lace. (Wayefezo 5:23) Tenepo, mwamuna an’funika lini kutaza kuteweza udindo bwace, koma abuteweze mwa lufoyi na mwakudeka mtima, m’mbuto mwakukhala wakuuma mtima ayai wakupondereza. Iye an’funika kukumbukira kuti udindo bwace ninga msolo wa banja, buna malire.

Mwamuna Mkristau ambatewezera Kristu pa nkhani ya kutsogolera

13. Kodi mkazi angateweze tani udindo bwace mu njira yakudekera Yahova?

13 Mkazi an’funika kukhala mthandizi wa mwamuna. Akakhala na wana, mkazi ambakhalambo na  udindo bwa kulanga wanawo, thangwe Bibliya limbalewa kuti wana ambabvere ‘bzakutonga bza mai wawo.’ (Mimwani 1:8) Tsono udindo bwacebo bumbapitirira lini udindo bwa mwamuna wace. Mkazi Mkristau ambalatiza kuti ambabvera utsogoleri bwa bayace mwa kumuthandiza kuteweza udindo bwace ninga msolo wa banja. Iye an’funika lini kumunyoza, kumupitira patsogolo ayai kufuna kupamba udindo bwace. Koma an’funika kubverana naye na kumuthandiza. Pomwe bzakusankhula bza mwamuna bzinkudekera lini mkazi wace, mwa ulemu mkaziyo an’funika kulewa momwe ankuiwonera nkhaniyo, koma acipitiriza basi kukhala wakubvera. Penu bayaceyo ngwakusiyana naye cikhulupiro, mkaziyo angagumane na mphitca zizinji, tsono kukhala na mzimu wakubvera kungathandize bayaceyo kufunambo kutumikira Yahova.—Werengani 1 Pedru 3:1.

14. Kodi wana angakondwese tani abereki wawo na Yahova?

14 Wana ambakondwesa mtima wa Yahova pomwe ambabvera abereki wawo. Ndipo iwo ambalemekeza na kukondwesambo aberekiwo. (Mimwani 10:1) Makonzedwe ya kutsogoleraya  yambaphatambo basa kwa mabanja yomwe yana m’bereki m’bodzi, ndipo wana an’funika kuzindikira kuti m’bereki wawo omwe ali yekhayo an’funikira kwene-kwene thandizo lawo. M’banja lomwe wense an’cita mbali yawo yomwe Mulungu adawapasa, mumbakhala na mtendere na cikondweso. Bzimwebzi bzimbalatiza makhalidwe ya ule omwe Adayambisa banja, Yahova Mulungu.—Wayefezo 3:14, 15.

KUBVERA M’GWERE

15. (a) Kodi tingalatize tani kuti timbabvera utsogoleri bwa Yahova m’gwere? (b) Kodi njiponi mitemo yomwe in’dzatithandiza kubvera wale omwe ambatitsogolera? (Onani kwadru ya msolo wakuti “ Bverani Omwe Ambakutsogolerani.”)

15 Yahova adasankhula Mwana wace kuti akhale Mtsogoleri wa gwere Lacikristau. (Wakoloso 1:13) Ndipo Jezuyo adasankhula ‘kapolo wakukhulupirika na wanzeru’ kuti ambasamalire mwauzimu wanthu wa Mulungu pa dziko la pansi pano. (Mateu 24:45-47) Bungwe Lakutonga la Mboni za Yahova limbatumikira ninga ‘kapolo wakukhulupirika na wanzeru.’ Ninga momwe bzikhacitikira na Akristau wakuyambirira, nsiku zino akulu ambatambira malango na Bungwe Lakutonga, pinango mwakucita kuuzidwiratu na iwo, ayai mwakuphatisa basa aimikiri, ninga anyakunyang’anira dera. Ali-wense wa ifepano akambabvera utsogoleri bwa akulu wa m’gwere, ambakhala ankubvera Yahova.—Werengani 1 Watesalonika 5:12; Wahebereu 13:17.

16. Kodi akulu ambaikhidwa tani na mzimu wakucena?

16 Akulu na atumiki wakuthandiza si wanthu wakulungamiratu. Iwo ambaphonyambo ninga ifepano. Tsono akuluwo ni mphaso yomwe idaperekedwa kuti athandize gwere kukhala lakulimba mwauzimu. (Wayefezo 4:8) Akulu ambaikhidwa na mzimu wakucena. (Mabasa 20:28) Bzimbacitika tani? Amuna amwewa, cakuyamba iwo ambafunika kukhala na bzithemeso bzomwe bzidanembedwa m’Fala la Mulungu lakufulizidwa na mzimu wace. (1 Timotio 3:1-7, 12; Tito 1:5-9) Ndipo akulu omwe ambapenda bzithemeso bza abale, iwo ambapemba kucokera pansi pa mtima kuti atsogoleredwe na mzimu wakucena wa Yahova.

17. Thangwe ranyi nthawe zinango akazi ambampsinkha msolo wawo pomwe ankucita mabasa manango m’gwere?

 17 Nthawe zinango, m’gwere, mungakhale mulibe akulu ayai atumiki wakuthandiza kuti acite mabasa yomwe iwo ambacita, ninga ya kutsogolera mtsonkhano wa utumiki bwa kumunda. Pa cakucitika ninga cimweci, abale winango wakubatizidwa angacite mbali imweyi. Tsono penu palibe m’bale na m’bodziyo wakubatizidwa, mpfumakazi zakuthemera zingacite mbali imweyi. Tsono, pomwe mkazi ankucita basa lomwe limbafunika kucitidwa na mwamuna wakubatizidwa, iye ambampsinkha msolo wace. * (1 Wakolinto 11:3-10) Makonzedweya yambanyoza lini akazi. M’mbuto mwace, iyo yambawapasa mpata wakulemekeza makonzedwe ya Yahova ya utsogoleri m’banja na m’gwere.

KUBVERA ATSOGOLERI WA BOMA

18, 19. (a) Kodi mungazifotokoze tani nfundo zakulewedwa pa Waroma 13:1-7? (b) Kodi timbalatiza tani ulemu bwathu kwa atsogoleri wa boma?

18 Akristau wacadidi ambateweza bwino-bwino nfundo zakulewedwa pa Waroma 13:1-7. (Werengani.) Pa kuwerenga mafalaya mungawone kuti ‘atongi akulu-akulu’ omwe ankulewedwa pamwepa ni atongi wa boma. Pomwe Yahova akadalekerera kuti yawoneke mabomaya, iyo yambacita bzinthu bzakufunika kwene-kwene ninga kukhazikisa bzakutonga pabodzi na kupereka bzinthu bzinango bzakufunikira kwa wanthu. Ifepano timbalatiza ulemu bwathu kwa mabomaya mwa kubvera bzakutonga bzawo. Timbawonesesa kuti tinkukhoma mitsonkho yense, kunemba bzense bzakufunikira pa matsamba ya ku boma, na kubvera cakutonga ciri-cense cakubverana na banja lathu, malonda yathu ayai bzinthu bzomwe tinabzo. Tsono, ifepano tin’dzayabvera lini mabomaya pomwe yan’tiuza kuti tireke kubvera Mulungu. M’mbuto mwace, ifepano tin’dzatawira ninga momwe adatawirira apostolo wakale-kale kuti: ‘Tin’funika kubvera Mulungu ninga mtongi, kuposa wanthu.’—Mabasa 5:28, 29; onani kwadru yakuti: “ Kodi Ndin’funikira Kubvera Utsogoleri bwa Yani?

 19 Ifepano timbalatizambo ulemu bwathu kuna maboma na momwe timbacitira bzinthu na anzathu. Nthawe zinango, ifepano timbafunika kulewalewa na atsogoleri wa boma caiwowo. Mpostolo Paulo adalewalewa na atongi ninga Mambo Agripa na Mtongi Festo. Amunawa akhali wanthu wakuipa, tsono Paulo adalewalewa nawo mwa ulemu. (Mabasa 26:2, 25) Ifepano tingatewezere Paulo napo penu tinkulewalewa na mtongi caiyeyo ayai wamphanvu za umangi wa m’mudzi mwathu. Ku xikola, alumbwana omwe ni Akristau ambalatiza ulemu kwa apfunzisi, atsogoleri wa xikolayo na anyabasa wa kumweko. N’cadidi kuti ulemu bwathubo bumbandoyenda lini kwa omwe ambabvuma bzomwe timbakhulupira; ifepano timbalemekezambo napo wanthu omwe ambatsutsa Mboni za Yahova. Wanthu omwe tidasiyana nawo cikhulupiro, an’funika kubzibva kuti ambalemekezedwadi na ifepano.—Werengani Waroma 12:17, 18; 1 Pedru 3:15.

20, 21. Kodi mpsiponi bzisimbo bzinango bzomwe tingakhale nabzo thangwe ra kulemekeza omwe ambatitsogolera?

20 Tin’funika lini kuneseka pa kulatiza ulemu kwa wanthu. Mpostolo Pedru adanemba kuti: ‘Lemekezani wanthu wa mtundu uli-wense.’ (1 Pedru 2:17) Wanthu akawona kuti ifepano timbawalemekeza bzacadidi, iwo angadabwe nafe kwene-kwene. Kumbukirani kuti mkhalidwe umweyu unkumala nsiku zino. Tenepo, kuulatiza kumbatipasa mpata wakuteweza mafala ya Jezu yakuti: ‘Onesani ceza canu kuna wanthu, kuti ayawone mabasa yanu yabwino, acim’pasa mbiri Baba wanu, Omwe ali Kudzulu.’Mateu 5:16.

21 M’dziko lomwe liri mu mdimali, wanthu wa mitima yabwino ankukwewedwa na ceza cauzimu. Tenepo, kulatiza ulemu m’banja, m’gwere na pakucita bzinthu na wanthu wa ku boma, kungacitise kuti winango akwewedwe, acifuna kufamba nafe mu njira ya cezayi. Cingakhale cinthu cabwino kwene-kwene! Napo bzicisaya kucitika, tidziwe kuti cinthu cibodzi n’cacadidi. Ulemu bwathu kwa wanthu, bumbakondwesa Yahova Mulungu, ndipo bumbatithandiza kupitiriza kuthemera lufoyi lace. Kodi yalipo mabai-bai manango yabwino kuposa yamweya?

^ ndi. 17 Pa Nkhani Zakuthumizira mu msolo wakuti “Kodi ni Nthawe Iponi Yomwe Akazi An’funika Kubvala Cinthu mu Msolo? Ndipo Thangwe Ranyi?” pambafotokoza njira zinango zakuphatisa basa mtemoyu.