Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 4

Thangwe Ranyi Tidakonza Bibliya la Tradução Do Novo Mundo?

Thangwe Ranyi Tidakonza Bibliya la Tradução Do Novo Mundo?

Congo (Kinshasa)

Ruanda

Cipande ca Símaco comwe cina dzina la Mulungu pa Psalymo 69:31, magole dzana yacitatu ayai yacinai E.C.

Pa magole mazinji mbuyomu, Mboni za Yahova zikhaphatisira basa, zikhadinda na kugawa mabibliya mazinji yakusandulizidwa mwakusiyana-siyana. Tsono, tidadzawona kufunika kwa kukonza Bibliya lakusanduliziridwa papsa lomwe lingadathadiza bwino wanthu kupfunza ‘cidziwiso caico cacadidi,’ pakuti n’kufuna kwa Mulungu kuna ali-wense. (1 Timotio 2:3, 4) Tenepo, mu gole la 1950 ifepano tidayamba kudziwisa bzipande bza Bibliya lathu la cirewedwe catsapano, Tradução do Novo Mundo. Bibliyali lidasanduliziridwa mwacaimo na mwakukhulupirika m’bzirewedwe bzakupitirira 120.

Likhafunika Bibliya lakupusa kubvesesa. Bzirewedwe bzimbacinja na nthawe, ndipo mabibliya mazinji yakusandulizidwa yana mafala yakale-kale ayai mafala yakusaya kubveseseka. Kusiya bzimwebzi, yadazindikiridwa mabukhu mazinji yakale-kale yacaiyo yomwe yambabverana pafupi na mabukhu yakuyambirira, ndipo bzimwebzi bzidathandiza kubvesesa bwino mabibliya ya cirewedwe ca Ciheberi, Ciharamu na Cigrego.

Bzikhafunika kusandulizira Bibliya lakukhulupirika pa Fala la Mulungu. M’mbuto mwa kukhala na ufulu bwa kucinja-cinja mafala ya Mulungu, anyakusandulizira Bibliya, wadalisandulizira mwakukhulupirika mwakuteweza mafala yakuyambirira. Na tenepo, m’mabibliya mazinji yakusanduliziridwa, dzina la Mulungu, Yahova, liribe kuphatisidwa basa mu Bzinembo Bzakucena.

Bzikhafunika Bibliya lakupasa mbiri Mweneciro. (2 Samuweri 23:2) Mu Bibliya la Tradução do Novo Mundo, dzina la Yahova lidabwezeredwa pomwe mu mbuto zomwe likhagumanika cinyau 7.000 m’mabibliya yakale-kale, ninga momwe bzinkulatizidwira pacithunzi-thunzi ca panyansipa. (Psalymo 83:18) Pambuyo pa magole mazinji yakufufudza, Bibliyali limbadekeza na kuliwerenga pakuti limbafokotoza bwino makumbukidwe ya Mulungu. Penu munalo Bibliya la Tradução do Novo Mundo m’cirewedwe canu ayai ne, ifepano tinkukulimbisani kukhala na cizolowezi ca kumbawerenga Fala la Yahova nsiku zense.Djosuwe 1:8; Psalymo 1:2, 3.

  • Thangwe ranyi ifepano tidafuna kuti liwoneke Bibliya lakusanduliziridwa papsa?

  • N’cizolowezi ciponi comwe an’funika kukhala naco ali-wense omwe an’funa kudziwa bza kufuna kwa Mulungu?