Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 25

Nyumba za Umambo—Thangwe Ranyi Timbazimanga ndipo Timbazimanga Tani?

Nyumba za Umambo—Thangwe Ranyi Timbazimanga ndipo Timbazimanga Tani?

Bolívia

Nigéria, pakutoma na patsogolo pace

Tahiti

Ninga momwe dzinali limbalewera, Nyumba za Umambo, ni mbuto zomwe yambacitidwa mapfunziro ya Bibliya, ndipo nkhani ikulu yomwe imbapfunzidwa njakubverana na Umambo bwa Mulungu, bomwe bukhali nkhani ikulu mu utumiki bwa Jezu.Luka 8:1.

Ni mbuto zomwe wanthu wambanamatira Mulungu m’njira yakubvumizika. Ku Nyumba za Umambo ni ku mbuto komwe Mboni za Yahova zimbakonzekera basa lawo lakupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo. (Mateu 24:14) Nyumba za Umambozo zimbasiyana-siyana kukula kwace pabodzi na mawonekedwe. Tsono nyumba zensezo zimbakhala zakuwoneka bwino, ndipo zingaphatisidwe basa na magwere mazinji. Magole yakumalizira yano, tamanga Nyumba za Umambo zipsa zakukwana makumi ya bzulu (kukhala ningati pa nsiku ibodzi kumanga nyumba zixanu) kufuna kuteweza kuthumizirika kwa apalizi na magwere manango. Kodi bzimbakwanisika tani bzimwebzi?Mateu 19:26.

Izo zimbamangidwa na bzakupereka bzakumangira nyumbazo. Bzakuperekabzo bzimbatumizidwa ku cipinda ca mthambi kuti kobirizo zikaperekedwe kwa magwere yomwe yangafune kumanga Nyumba ya Umambo ayai kukonzeredza yomwe iripo kale, mwakusaya kulipira juro.

Izo zimbamangidwa na anyakubzipereka wakusiyana-siyana wakusaya kulipidwa. M’madziko mazinji, yadalinganizidwa Mathimu ya Cimango ca Nyumba za Umambo. Mathimu ya atumiki wa cimango pabodzi na anyakubzipereka wambayenda gwere na gwere m’dziko lawo, napo ku mbuto zakutali, kuti wakathandize magwere kumanga nyumba zawo za Umambo. M’madziko manango, abale wakuthemera wambasankhulidwa kuti wakanyang’anire kumangidwa kwa Nyumba za Umambo ayai kukonzeredza zomwe ziripo kale, ku mbuto yakulatidwayo. Wanthu wazinji wa ganyo wa m’dzikomo wambabzipereka pa basa lakumangalo, tsono mbali ikulu ya anyakubziperekawo, ni abale. Mzimu wa Yahova na nyongo ya mtima wense ya wanthu wace, bzinkucitisa kuti bzensebzi bzikwanisike.Psalymo 127:1; Wakoloso 3:23.

  • Thangwe ranyi mbuto zathu zakunamatira zimbacemeredwa Nyumba za Umambo?

  • Bzimbakwanisika tani kumanga Nyumba za Umambo kuzungulira dziko lense la pansi?