Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 10

Kodi Kunamata Ninga Banja N’ciyani?

Kodi Kunamata Ninga Banja N’ciyani?

Coréia do Sul

Brasil

Austrália

Guiné

Kutomera kale-kale, Yahova ambafuna kuti banja liri-lense likoye nthawe yakukhala pabodzi kuti lirimbise uzimu bwawo na mbverano wawo m’banjamo. (Bzakutonga 6:6, 7) Limweri ndiro thangwe lomwe limbacitisa kuti mabanja yomwe ni Mboni za Yahova yasunge nthawe mdzinga uli-wense kuti yanamate pabodzi—mwa kucezerana nkhani zauzimu zakubverana na bzomwe yambagumana nabzo pa moyo wawo. Napo penu mumbakhala mwekha, nthawe imweyo mungaiphatisire basa bwino kuna Mulungu mwakucita pfunziro la Bibliya la nkhani yakubzisankhulira mwekha.

Ni nthawe kuti tifenderere Yahova. ‘Mufenderereni Mulungu, ndipo iye an’dzakufendereranimbo.’ (Tiyago 4:8) Timbafika pa kumudziwa bwino Yahova pomwe tinkupfunza cibodzi na cibodzi bza makhalidwe yace na bzicito bzace kucokera m’matsamba ya m’Fala lace lakunembedwa, Bibliya. Njira yakusaya kunesa yakunamata ninga banja, ndiyo ya kuwerenga Bibliya pabodzi, ndipo pinango mungatewere ndondomeko ya pa mdzinga ya mu Xikola ya Utumiki bwa Mulungu. M’bodzi na m’bodzi m’banjamo angapasidwe cipande kuti awerenge, ndipo patsogolo pace mwense mungafokotoze bzomwe mwapfunza kucokera pa bzomwe mwawerengabzo.

Ni nthawe yakufendererana na anzathu wa m’banjamo. Misolo ya mabanja na azikazawo, wabereki na wana, wambalimbisa mbverano wawo pomwe wanipfunza Bibliya pabodzi ninga banja. Bzin’funika kuti nthawe imweyi imbakhale nthawe yakudekeza, ya mtendere na yakufunidwa kwene-kwene pa mdzinga uli-wense. Mwakubverana na msinkhu wa wana wawo, wabereki wangasankhule nkhani zakubverana na bzomwe wanawo wankugumana nabzo kuti wafokotozerane nawo, ndipo pinango wangaphatise basa mbali za mu A Sentinela na Despertai!, ayai nkhani za pa Webisaite yathu ya jw.org. Mungacezerane bza mabvuto yomwe wana wanu wankugumana nayo ku xikola na momwe iwo wangalimbanirane nayo. Mungapfatsembo kukonzekera nyimbo zomwe zin’dzakaimbidwa pa mitsonkhano na kusenzeka pambuyo pa kunamata kwanu ninga banja.

Nyengo imweyi yakupambulika yakunamata Yahova pabodzi pa mdzinga uli-wense, in’dzathandiza wense m’banjamo kukomedwa kupfunza Fala la Mulungu, ndipo iye an’dzasimba pakulu nyongo yanu.Psalymo 1:1-3.

  • Thangwe ranyi timbakoya nthawe kuti tinamate ninga banja?

  • Kodi wabereki wangacite tani kuti nyengo imweyi imbakhale yacikondweso kwa wense m’banjamo?