Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Mbani Ankucita Kufuna kwa Yahova Lero Lino?

 PFUNZIRO 23

Kodi Mabukhu Yathu Yambanembedwa na Kusandulizidwa Tani?

Kodi Mabukhu Yathu Yambanembedwa na Kusandulizidwa Tani?

Cipinda ca Kunembera, U.S.A.

Coréia do Sul

Armênia

Burundi

Sri Lanka

Thangwe ra kufuna kudziwisa bwino ‘bzipsa bzabwino’ kuna ‘madzinza na mapfuko yense na bzirewedwe bzense na wanthu wense,’ ifepano timbakonza mabukhu yakupitirira bzirewedwe 700. (Cibvumbulutso 14: 6) Kodi timbakwanisa tani kucita basa lakulimbali? Ifepano timbalikwanisa na thandizo la wanembi wa pa dziko lense la pansi pabodzi na anyakusandulizira wakukwana 3.300—wense wacikhala Mboni za Yahova.

Mafala yakuyambirira yambanembedwa m’Cingerezi. Bungwe Lakutonga limbanyang’anira basa la Cipinda Cakunembera ku likulu lathu la pa dziko lense la pansi. Cipindaci cimbalata mabasa ya wanembi womwe wambatumikira ku likuluko na ku bzipinda bzinango bza mthambi. Kukhala na wanembi wazinji wakuthandiza, bzimbatithandiza kunemba nkhani zakutokonya mitima ya wanthu wa makhalidwe yakusiyana-siyana, ndipo na thangwe ra bzimwebzo mabukhu yathu yambakwewa wanthu wa madziko yense.

Patsogolo pace mafalayo yambatumizidwa kwa anyakusandulizira. Yakamala kunembedwa na kubvumidwa mafala yakuyambirira, iyo yambatumizidwa na mitcini ya nzeru kwa mathimu ya anyakusandulizira wakugumanika pa dziko lense la pansi, womwe wambayasandulizira, kuyandendemeza na mafala yakuyambirirayo na kuyawerenga kuti yalungamizidwe. Iwo wambacita nyongo ya kusankhula ‘mafala ya cadidi’ yomwe yakasanduliziridwa m’cirewedwe cinango, yambandendemereratu na kubveraniratu na bzomwe bzimbalewedwa m’cingerezico.Mpalizi 12:10.

Komputadori zimbafulumizisa basalo. Komputadori zingacinje lini wanthu womwe wambanemba na kusandulizira. Tsono, komputadorizo zina bzinthu bzomwe bzimbafulumizisa basalo thangwe zimbakhala na mabukhu yakuthandauzira mafala, programa zakuthandiza anyakusandulizira na bzinango bzakufufudzira. Mboni za Yahova zidakonza programa yakudziwika ninga Sistema Electrónico de Publicação Multilingue (MEPS) yomwe imbacitisa kuti mafala yakusanduliziridwa m’bzirewedwe yaphatanidzidwe na bzithunzi-thunzi kuti yakadindidwe.

Kodi thangwe ranyi ifepano timbacita nyongo imweyi, napo bzirewedwe bzinango bzimbalewalewedwa na wanthu ang’ono-ng’ono? Thangwe n’kufuna kwa Yahova kuti ‘wanthu wa mtundu uli-wense wafike pa kupulumusidwa na kukhala na cidziwiso caico ca cadidi.’1 Timotio 2:3, 4.

  • Kodi ndiponi basa lomwe limbacitidwa kuti mabukhu yathu yanembedwe?

  • Thangwe ranyi ifepano timbasandulizira mabukhu yathu m’bzirewedwe bzizinji?