Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Mbani Ankucita Kufuna kwa Yahova Lero Lino?

 PFUNZIRO 8

Thangwe Ranyi Timbabvala Bwino Pakuyenda ku Mitsonkhano Yathu?

Thangwe Ranyi Timbabvala Bwino Pakuyenda ku Mitsonkhano Yathu?

Islândia

México

Guiné-Bissau

Filipinas

Mwawona kale pa bzithunzi-thunzi bza m’broxuramu momwe Mboni za Yahova zimbabvalira pomwe ziri pa mitsonkhano yawo ya gwere? Kodi thangwe ranyi timbakhala na tceru na bzakubvala bzathu pabodzi na kabvalidwe kathu?

Kuti tiremekeze Mulungu wathu. N’cadidi kuti Mulungu ambanyang’anisisa lini kawonekedwe kathu ka kunja. (1 Samuweri 16: 7) Tsono, pomwe tatsonkhana kuti timunamate, timbafuna kucokera pansi pa mtima kulemekeza iye na anzathu womwe timbanamata nawo. Penu tingadafunika kuima pa maso pa muyeruzi m’nyumba yakuyeruzira mirandu, ifepano tingadasamala na kabvalidwe kathu kuti tiremekeze ugo bwa muyeruziyo. Bzibodzi-bodzimbo, mkhalidwe wa kabvalidwe kathu pomwe tinkuwonekera pa mitsonkhano, umbalatiza ulemu bwathu bukulu kwa ‘Muyeruzi wa dziko lense la pansi,’ Yahova Mulungu, pabodzi na mbuto yomwe timbamunamatirayo.Ciyambo 18:25.

Kuti tiratize mitemo yomwe imbatsogolera moyo wathu. Bibliya limbalimbisa Wakristau kuti wabvale ‘mwakubzicepswa na mwa nzeru’. (1 Timotio 2:9, 10) Kubvala ‘mwakubvicepswa’ bzimbathandauza kutcenkha bzakubvala bzomwe bzingacitise wanthu kutinyang’anisisa thangwe bzakubvalabzo mpsakuti bwerani mudzawone, mpsakunyosa, ayai mpsakungwerewera. Ndipo, kukhala na ‘nzeru’ kumbatithandiza kusankhula bzakubvala bzabwino bzomwe si bzakunyanyirira. Mitemo imweyi imbatipasa basi mpata ukulu wakusankhula mwakusiyana-siyana. Mwakusaya kulewa fala na libodziro, mawonekedwe yathu yabwino ‘yangadekese mapfunziso ya Mpulumusi wathu’ na ‘kupasa mbiri Mulungu.’ (Tito 2:10; 1 Pedru 2:12) Pakubvala bwino pakuyenda ku mitsonkhano yathu, ifepano tingacinje momwe wanthu wambawonera kunamata kwathu Yahova.

Lekani kubvumiza kuti bzakubvala bzanu bzikutaziseni kuyenda ku mitsonkhano ya ku Nyumba ya Umambo. Bzakubvala bzathu bzin’funika lini kukhala bzakuumiriratu ayai bzakuti bwerani mudzawone, koma bzikhale bzakulongosoka, bzakucena na bzakuwoneka bwino.

  • Thangwe ranyi tin’funika kukhala na tceru na kabvalidwe kathu pomwe tinkunamata Mulungu?

  • Kodi ni mitemo iponi yomwe imbatitsogolera pa kusankhula kabvalidwe na kawonekedwe kathu?