Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Mbani Ankucita Kufuna kwa Yahova Lero Lino?

 PFUNZIRO 24

Kodi Kobiri Zakuthandizira Basa Lathu Zimbacokera Kuponi?

Kodi Kobiri Zakuthandizira Basa Lathu Zimbacokera Kuponi?

Nepal

Togo

Grã-Bretanha

Gulu lathu limbakonza na kugawanisa bzulu bzizinji bza mabibliya na mabukhu manango pa magole yenseneya mwakusaya kusunda kobiri. Ifepano timbamanga na kusamalira Nyumba za Umambo pabodzi na bzipinda bza mthambi. Timbalipira bzakufunika bza wa m’banja la beteli na mamisiyonario, ndipo timbapereka thandizo pa pakawoneka malengwa ya pansi. Tenepo, imwepo mungabzibvunze kuti: ‘Kodi kobiri zakulipirira bzensenebzi zimbacokera kuponi?’

Timbasunda lini cakhumi, kusunda kobiri ningati mangawa ayai kufambisa ntsengwa. Napo kuthandiza basa lakupalizirali kumbafuna kobiri zizinji, ifepano timbasunda lini kobiri. Magole dzana m’mbuyomu, A Sentinela yakucosedwa kaciwiri idalewa kuti ifepano timbakhulupira kuti ni Yahova omwe ambatithandiza, ‘tin’dzakumbira lini wanthu kuti wathandize basa lathu’—ndipo tin’dzabzicita lini, cipo!Mateu 10:8.

Basa lathu limbathandizidwa na bzakupereka bza ufulu. Wanthu wazinji wambalitenda basa lathu lakupfunzisa Bibliya ndipo wambapereka kobiri zakuthandizira basalo. Mboni caizozo zimbakomedwambo kuthandiza na nthawe yawo, mphanvu zawo, kobiri zawo na bzinango kuti kufuna kwa Mulungu kucidwe pa dziko lense la pansi. (1 Nkhani 29:9) Mu nyumba za Umambo pabodzi na m’Nyumba za mitsonkhano mikulu-mikulu, muna makaxa ya bzakupereka ndipo omwe an’funayo angakacite cakuperekaco. Mbali ikulu ya kobirizo, zimbacokera kwa wanthu wakusaya kudala, wazinji wali ninga mansiwa wakusauka omwe Jezu adamulewa bwino pakuikha tukobiri tuwiri m’mbuto yakusungira cuma ca m’nyumba yakunamatira. (Luka 21:1-4) Tenepo, ali-wense ‘angambakoye pa mbali cinthu comwe angafune kukacipereka mwa kubverana na momwe watongera mu mtima mwace.’1 Wakolinto 16:2; 2 Wakolinto 9:7.

Ifepano tatsimikiza kuti Yahova an’dzapitiriza kutokonya mitima ya womwe wan’funa ‘kumulemekeza na bzinthu bzawo bzakufunika’ pa kuthandizira basa la Umambo, kuti kufuna kwace kucitike.—Mimwani 3:9.

  • Kodi n’ciyani cimbasiyanisa gulu lathu na bzipembedzo bzinango?

  • Kodi kobiri zakuperekedwa mwa ufulu zimbaphatisidwa tani basa?