Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 PFUNZIRO 27

Kodi Biblioteka ya ku Nyumba ya Umambo Ingatipase Phindu Liponi?

Kodi Biblioteka ya ku Nyumba ya Umambo Ingatipase Phindu Liponi?

Israel

República Tcheca

Benin

Ilhas Caimão

Kodi mungafune kufufudza nkhani iri-yense kuti muthumizire cidziwiso canu ca Bibliya? Mungafune kudziwa bzizinji bza mbali ya bzinembo, munthu, mbuto ayai cinthu ciri-cense cakufokotozedwa m’Bibliya? Ayai kodi mudabzibvunza kale penu Fala la Mulungu lingakuthandizeni kumalisa kabvuto komwe munako? Izungireni Biblioteka ya ku Nyumba ya Umambo.

Iyo ina mabukhu yakufufudzira nayo. Pinango imwepo mulibe m’cirewedwe canu mabukhu yense ya Mboni za Yahova yakufotokoza Bibliya. Tsono biblioteka ya ku Nyumba ya Umambo imbakhala na mabukhu mazinji yatsapano. Ndipo imbakhalambo na mabibliya mazinji yakusanduliziridwa mwakusiyana-siyana, mabukhu yabwino yakuthandauzira mafala na mabukhu manango yakuthandiza. Ndimwe wakutsudzuka kupita mu bibliotekamo pomwe mitsonkhano ikanati kuyamba ayai pomwe yamala. Penu iripo komputadori m’mwemo, komputadoriyo ingakhale na programa yakudziwika ninga Watchtower Library. Programayi imbakhala na mabukhu yathu mazinjisa pabodzi na bzinthu bzomwe bzimbathandiza pakufufudza nkhani, mafala ayai mavesi ya m’Bibliya.

Njakufunika kwa anyakupfunza wa pa Xikola ya Utumiki bwa Mulungu. Penu mudabzinembesa pa Xikola, ndiye kuti mun’dzafunika kuiphatisa basa bwino bibliotekayo pakukonzekera nkhani zanu. Nyakunyang’anira Xikola ndiye omwe ambasamalira bibliotekayo. Iye ana udindo bwakuwonesesa kuti yalipo mabukhu yatsapano m’bibliotekamo, yacikhala yakulongedwa bwino-bwino. Iye ayai mpfunzisi wanu wa Bibliya angakulatizeni momwe mungagumanire nkhani zomwe mungafune kufufudza. Tsono, palibe bukhu lomwe lin’funika kucosedwa kunja kwa Nyumba ya Umambo. Ndipo tin’funikambo kumbayasamalira bwino mabukhuyo, ticitcenkha kuyafonyola ayai kuyanemba-nemba.

Bibliya limbafokotoza kuti ‘kugumana’ cidziwiso caico ca Mulungu’, kumbafunika ifepano tifunisise kucifufudza ‘ninga cuma cakubisika.’ (Mimwani 2:1-5) Biblioteka ya ku Nyumba ya Umambo ingakuthandizeni kuyamba kufufudzako.

  • Kodi mpsiponi bzinthu bzakufufudzira bzomwe bzimbagumanika m’biblioteka ya ku Nyumba ya Umambo?

  • Mbani angakuthandizeni kuphatisa basa bwino bibliotekayo?