Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Kubonera Kun’dzamala?

Kodi Kubonera Kun’dzamala?

Kodi mungati . . .

  • inde?

  • ne?

  • ayai pinango?

 BIBLIYA LIMBATI

“Mulungu . . . an’dzapukuta misozi yense m’maso mwawo, ndipo infa in’dzawoneka lini pomwe. Pan’dzawoneka lini pomwe kulira, ayai kubuula ne kuwawidwa.”Cibvumbulutso 21:3, 4

PHINDU LACE MUKAKHULUPIRA BZIMWEBZI

Bzin’dzakutsimikizani kuti Mulungu ambacitisa lini mabvuto yathu.Tiyago 1:13.

Bzin’dzakutsangalazani pakudziwa kuti Mulungu ambazindikira kubonera kwathu.Zakariya 2:8.

Bzin’dzakupasani cidikhiro cakuti kubonera kwense kun’dzamala.Psalymo 37:9-11.

 KODI TINGAKHULUPIREDI BZOMWE BIBLIYA LIMBALEWA?

Inde, pa mathangwe mawiri:

  • Mulungu ambawenga kubonera na kusaya cirungamo. Onani momwe Yahova Mulungu adabvera pomwe wanthu wace m’nthawe zakale-kale wakhaboneresedwa mwadzawoneni. Bibliya limbalewa kuti Mulungu akhabva nsisi thangwe ra ‘wale womwe wakhambawagwinyagwinya.’Wayeruzi 2:18

    Mulungu ambawengeratu wale womwe wambapweteka wanzawo. Mwa ciratizo, Bibliya limbalewa kuti iye ‘ambanyansidwa na manja yakuthamangira kucosa mulopa wa anyakusaya mulandu.’Mimwani 6:16, 17.

  • Mulungu ambatikumbukira m’bodzi na m’bodzi pa tekha. Sikuti munthu ali-wense pa yekha ‘ambadziwa bza tsoka na kuwawidwa kwace,’ koma Yahova caiyeyo ambadziwambo!2 Nkhani 6:29, 30.

    Na umambo bwace, tsapanopapa Yahova an’dzamalisa kubonera kwa munthu m’bodzi na m’bodzi pa yekha. (Mateu 6:9, 10) Tsono pakali pano, iye ambatsangalaza wale womwe wambamulinga na mtima wadidi.Mabasa 17:27; 2 Wakolinto 1:3, 4.

 KUTI MUKUMBUKIRE

Thangwe ranyi Mulungu ambalekerera kubonera?

Bibliya limbatawira mbvunzoyu pa WAROMA 5:12 na 2 PEDRU 3:9.