Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 GAWO 2

Jezu Adayamba Utumiki Bwace

‘Onani, mwana wa bira wa Mulungu omwe ankucosa pikado.’—Juwau 1:29

Jezu Adayamba Utumiki Bwace

MU GAWOLI

MSOLO 12

Kubatizidwa kwa Jezu

Thangwe ranyi Jezu adauza Juwau kuti amubatize uko iye akhalibe Pikado?

MSOLO 13

Tewezerani Ciratizo ca Jezu Mukagumana na Mayezo

Kuyezedwa kwa Jezu kunkulatiza bzinthu bziwiri pakulewa bza Dyabu.

MSOLO 14

Jezu Adayamba Kukhala na Anyakupfunza

N’ciyani comwe cidacitisa kuti anyakupfunza wakuyambirira wa Jezu wakukwana atanthatu atsimikize kuti adamugumanadi Mesiya?

MSOLO 15

Cakudabwisa Cakuyamba ca Jezu

Jezu ankulatiza mai wace kuti tsapano ankutsogoleredwa na pai wace wa kudzulu sikuti na mai wacewo.

MSOLO 16

Jezu Adalatiza Nyongo pa Kunamata Kwacadidi

Cakutonga ca Mulungu cikhalewa kuti Ajirayeri akhafunikira kutakula kobiri kuti akagulire bzirombo ku Jeruzalemu kuti akapereke nsembe, n’thangwe ranyi Jezu adakalipa na anyamalonda mu templo?

MSOLO 17

Iye Adapfunzisa Nikodemu Usiku

Kodi ‘kubadwa papsa’ kumbathandauza ciyani?

MSOLO 18

Basa la Jezu Likhathumizirika Koma la Juwau Likhacepa

Anyakupfunza wa Juwau Batista ana nsanje, koma Juwau alibe.

MSOLO 19

Adapalizira Mkazi Wacisamariya

Jezu ankumuuza mkazi Wacisamariya bzinthu bzomwe alibe kuuza munthu ali-wense