Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Bzipsa Bzabwino Bzakucokera kwa Mulungu!

 Pfunziro 13

N’bziponi Bzipsa Bzabwino bza Kulewa bza Cipembedzo?

N’bziponi Bzipsa Bzabwino bza Kulewa bza Cipembedzo?

1. Kodi bzipembedzo bzense n’bzabwino?

Walipo wanthu wa mitima yadidi m’bzipembedzo bzense. N’bzipsa bzabwino kuti Mulungu ambawawona wanthuwo na kuwasamala. Tsono bzakupasa nsisi, n’bzakuti bzipembedzo bzimbaphatisiridwa basa na bzakulinga bzakuipa. (2 Wakolinto 4:3, 4; 11:13-15) Ninga momwe timbabvera mu bzikasi bza kumwazira nkhani, bzipembedzo bzina bzimbapha wanthu, bzimbabzipitisa mu nkhondo, na kutcola ugo bwa wana. Bzimwebzi bzimbasunamisa kwene-kwene watawiri wa Mulungu wa mitima yadidi!Werengani Mateu 24:3-5, 11, 12.

Pomwe cipembedzo cacadidi cimbapasa mbiri Mulungu, cipembedzo cakunama si cikondwesa Mulungu. Ico cimbapfunzisa nzeru zomwe ziri lini m’Bibliya, kuphatanidza mapfunziso yakunama yakulewa bza Mulungu na bza anyakufa. Tsono Yahova ambafuna kuti wanthu wadziwe cadidi ca iye.Werengani Zakiyeri 18:4; 1 Timotio 2:3-5.

2. N’bziponi bzipsa bzabwino bza kulewa bza cipembedzo?

Cikondweso n’cakuti, Mulungu ambakomedwa lini na bzipembedzo bzomwe bzimbati bzimbafuna iye, pomwe cadidi n’cakuti bzina lufoyi na dziko la Sathani. (Tiyago 4:4) Fala la Mulungu limbacemera bzipembedzo bzense bzakunama ninga “Babulo Mkulu.” Babulo, ukhali m’mzinda wakale-kale momwe cipembedzo cakunama cidayamba, m’mbuyo mwa Cibvumbi ca nsiku za Nowe. Tsapanopa, Mulungu an’dzamalisa mwadzidzidzi bzipembedzo bzomwe bzimbanamiza na kupundiza wanthu.Werengani Cibvumbulutso 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Bziripo bzipsa bzina. Yahova alibe kuyebwa wanthu wa mitima yadidi womwe wankumwazidwa pakati pa bzipembedzo  bzakunama pa dziko lense. Iye ankuwaphatanidza wanthu wamwewa mwa kuwapfunzisa cadidi.Werengani Mikeya 4:2, 5.

3. Kodi wanthu wa mitima yadidiwo wan’funika kucitanyi?

Cipembedzo ca cadidi cimbaphatanidzisa wanthu wamitundu yakusiyana-siyana

Yahova ambasamala anyakufuna comwe n’cadidi na cabwino. Iye ankuwadandaulira kuti wacoke m’cipembedzo cakunama. Anyakufuna Mulungu wan’funika kusiya bzense bzomwe Mulungu ambafuna lini kuti wamukondwese.Werengani Cibvumbulutso 18:4.

Pa magole dzana yakutoma, ipo wanthu wa mitima yadidi wadabva bzipsa bzabwino bzakulewedwa na wapostolo, iwo wadabzibvuma mwa kukondwa. Iwo wadapfunzisidwa na Yahova njira ipsa yakukhala na moyo, moyo wacikondweso cikulu, omwe una thandauzo na cidikhiro. Iwo ni ciratizo cabwino kuna ifepano lero thangwe iwo wadabvuma bzipsa bzabwino mwa kuikha Yahova pa mbuto yakutoma pa miyoyo yawo.Werengani Watesalonika 1:8, 9; 2:13.

Yahova ambatambira na manja mawiri m’banja lace la anyakum’namata, wale womwe wambacoka mucipembedzo cakunama. Penu mwabvuma ncemero wa Yahova, imwepo mun’dzakhala xamwali wace, mun’dzatambira banja lipsa la lufoyi la anyakunamata wanzanu wa Yahova, na moyo wa muyaya.Werengani Marko 10:29, 30; 2 Wakolinto 6:17, 18.

4. Kodi Mulungu an’dzabweresa tani cikondweso pa dziko lense?

Ciyeruzo comwe cinkubwera ca cipembedzo cakunama ni bzipsa bzabwino. Ico cin’dzabweresa citsudzulo ca kupundizika kwa wanthu pansi pense. Cipo cipembedzo cakunama cin’dzapandusa wanthu ayai kuwagawanisa. Wense wan’dzakhala wadaphatana pa kunamata Mulungu wacadidi basi.Werengani Cibvumbulutso 18:20, 21; 21:3, 4.