Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Pfunziro 3

Kodi Bzipsa Bzabwino Bzimbacokeradi kwa Mulungu?

Kodi Bzipsa Bzabwino Bzimbacokeradi kwa Mulungu?

1. Mbani Mweneciro Bibliya?

Bzipsa bzabwino bzakuti wanthu wan’dzakhala na moyo pa dziko la pansi mpaka muyaya bzidanembedwa m’Bibliya. (Psalymo 37:29) Bibliya lense lina mabukhu mang’ono-mang’ono yakukwana 66. Mulungu adaphatisira basa amuna 40 wakukhulupirika kuti walinembe. Mabukhu maxanu yakuyambirira yadanembedwa na Mozeji magole 3.500 m’mbuyomu. Bukhu lakumalizira lidamala kunembedwa na mpostolo Juwau magole 1.900 m’mbuyomu. Kodi wanembi wa Bibliya wadanemba nzeru za yani? Mulungu adadziwisa nzeru zace kuna wanembi wa Bibliya pakuphatisira basa mzimu wace wakucena. (2 Samuweri 23:2). Iwo wadanemba nzeru za Mulungu, sikuti nzeru zawo. Tenepo Yahova ndiye Mweneciro Bibliya.Werengani 2 Timotio 3:16; 2 Pedru 1:20, 21.

2. Kodi ifepano tingatsimikize tani kuti Bibliya ndacadidi?

Ifepano timbadziwa kuti Bibliya lidacokera kwa Mulungu thangwe iro lidaleweratu cibodzi na cibodzi bzakudzacitika kutsogolo mwakusaya kuphonya. Palibe munthu angacite bzimwebzi. (Djosuwe 23:14) Mulungu yekha wa Mphamvu zense ndiye angakwanise kudziwiratu tsogolo la wanthu.Werengani Zaiya 42:9; 46:10.

Bukhu la Mulungu lidasiyana na lina liri lense. Bzulu na bzulu bza makopiya ya Bibliya bzimbagawidwa m’madzana ya bzirewedwe. Napo kuti ndakale-kale, Bibliya limbabverana na bzipfunziso bzacadidi bza siyensiya. Ndipombo,  wanembi 40 wale walibe kugazana. * Kusiya bzimwebzi, Bibliya limbawonesa mwakusaya kulambika lufoyi la Mulungu, ndipo iro likana mphanvu yakucinja mwadidi miyoyo ya wanthu. Bzimwebzi bzimbazindikirisa wazinji kuti Bibliya ni Fala la Mulungu.Werengani 1 Watesalonika 2:13.

3. Kodi Bibliya limbalewa ciani?

Mkhani ikulu ya m’Bibliya ni bzipsa bzabwino bzakuti Mulungu ana mpangano wa lufoyi na wanthu. Bibliya limbafokotoza momwe munthu adataya kamangu-mangu mpata wakukhala m’paraizo pansi pano na momwe paraizoyo in’dzabweresedwa pakumalizira.Werengani Cibvumbulutso 21:4, 5.

Ndipombo, Fala la Mulungu lina malamulo, mitemo na malangizo. Kuthumizira pa bzimwebzi, m’Bibliya mudanembedwa momwe Mulungu akhacitira bzinthu na wanthu—nkhani yomwe imbatilatiza mkhalidwe wa Mulungu. Tenepo, Bibliya lingakuthandizeni kudziwa bwino Mulungu. Iro limbafokotoza momwe imwepo mungakhalire xamwali wace.Werengani Psalymo 19:7, 11; Tiyago 2:23; 4:8.

4. Kodi imwepo mungalibvesese tani Bibliya?

Broxura lino lin’dzakuthandizani kubvesesa Bibliya mwakuphatisira basa njira zomwe Jezu adaziphatisira. Iye akhalewa mafala ya m’Bibliya acimbafokotoza “thandauzo la mafalayo.”Werengani Luka 24:27, 45.

Bzipsa bzabwino bza Mulungu bzimbasiririka kuposa bzinthu bzizinji. Natenepo, wanthu winango walibe nabzo basa, ndipo winango wambaneseka nabzo. Lekani kutaya mtima. Cidikhiro canu cakudzapfatsa na moyo wa muyaya cimbabvera imwepo kudziwa Mulungu. Werengani Juwau 17:3.

 

^ ndi. 3 Onani broxura la Buku la Anthu Onse.