Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MAFALA YAKUTHUMIZIRA

Kodi Migeli Mkulu wa Anjo ni Mbani?

Kodi Migeli Mkulu wa Anjo ni Mbani?

CAKULENGEDWA cauzimu cakucemeredwa Migeli cimbagumidwa lini kawiri-kawiri m’Bibliya. Cakulengedwaci cimbagumidwa cikakhala cinkucita cinthu cinango. Mu bukhu la Danyeri, Migeli ambalewedwa kuti ankumenyana na wanjo wakuipa; ndipo mu bukhu la Juda, iye ambakhala ankulimbana na Sathani; ndipo mu bukhu la Cibvumbulutso iye ambakhala ankucita nkhondo na Dyabu na madimonyo yace. Mwa kukhotcerera utongi bwa Yahova na kulimbana na anyamadulanthaka wa Mulungu, Migeli ambakhala ankucita bzinthu mwakubverana na thandauzo la dzina lace, lomwe limbathandauza “Mbani Ali Ninga Mulungu?” Tsono, kodi Migeli umweyu mbani?

Nthawe zinango wanthu winango ambakhala na madzina yakupitirira libodzi. Mwa ciratizo, mu nthawe zakale Djakobi akhadziwika pomwe na dzina lakuti Jirayeri, ndipo mpostolo Pedru akhadziwikambo na dzina lakuti Simau. (Ciyambo 49:1, 2; Mateu 10:2) Tenepo, Bibliya limbalewa kuti Migeli ni dzina linango la Jezu Kristu lomwe akhacemeredwa nalo pomwe akhanati kubwera pa dziko la pansi na pomwe adabwerera kudzulu. Tsapano bwerani tiwone m’Bibliya mavesi yomwe yambatsimikizira bzimwebzi.

Mkulu wa anjo. Fala la Mulungu limbalewa bza Migeli ‘mkulu wa anjo.’ (Juda 9) Onani kuti Migeli umweyu ankucemeredwa pomwe  na dzina lakuti mkulu wa anjo. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti anjo omwe ankulewedwayu ni m’bodzi-bodzi. Tenepo dzina lakuti ‘mkulu wa anjo’ m’Bibliya limbakhala linkulewa bza munthu m’bodzi sikuti wanthu azinji. Ndipo Bibliya limbalewa kuti anjo omwe ana ugo bumwebu ni Jezu. Pakulewa bza Mbuya Jezu Kristu omwe adalamusidwa, pa 1 Watesalonika 4:16 pambati: ‘Mbuyayo an’dzabuluka kucokera kudzulu na kucemera kwa utsogoleri kwa fala la mkulu wa wanjo.’ Pa vesiri fala la Jezu linkufotokozedwa ninga fala la mkulu wa anjo. Pamwepa pankulatiziratu kuti Jezu caiyeyo ndiye Migeli, mkulu wa anjo.

Mtsogoleri wa Gulu la Anyankhondo. Bibliya limbalewa kuti ‘Migeli na wanjo wace akhamenyana na cinyoka, . . . na wanjo wace.’ (Cibvumbulutso 12:7) Na tenepo Migeli ni Mtsogoleri wa gulu la anyankhondo la wanjo wakukhulupirika. Ndipo bukhu la Cibvumbulutso limbafotokozambo kuti Jezu ni Mtsogoleri wa gulu la anyankhondo la wanjo wakukhulupirika. (Cibvumbulutso 19:14-16) Mpostolo Paulo adaleweratu bza ‘Mbuya Jezu’ na ‘wanjo wace wa mphanvu.’ (2 Watesalonika 1:7) Ndipo Bibliya limbalewa bza Migeli na ‘wanjo wace’ ndipo Jezu na ‘wanjo wace.’ (Mateu 13:41; 16:27; 24:31; 1 Pedru 3:22) Mu Bibliya palibe mbuto iri-yense yomwe imbalewa kuti kudzulu kuna magulu mawiri ya anyankhondo ya wanjo wakukhulupirika, libodzi lakutsogoledwa na Migeli ndipo linango na Jezu, bzomwe bzinkulatiziratu padeca kuti Migeli ankulewedwayu palibe munango, koma ni Jezu Kristu mwakubverana na ugo bomwe adapasidwa kudzulu. *

^ ndi. 1 Kuti mudziwe bzizinji pakulewa bza Migeli kuti ni dzina linango la Mwana wa Mulungu onani bukhu lakuti Estudo Perspicaz das Escrituras Volume 2 matsamba 828-829, lakukonzedwa na Mboni za Yahova.