Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?

Kodi Bzomwe Bzikucitikabzi N’kufuna Kwa Mulungu?

Kodi Bzomwe Bzikucitikabzi N’kufuna Kwa Mulungu?

WERENGANI jornale iri-yense. Onani nkhani pa TV, ayai tetekerani pa cikasi ca mphepo. Muniwona nkhani zizinji za ciwembo, nkhondo, na ukapondo. Kumbukirani bza mabvuto yanu. Matenda ayai kufa kwa wakufunidwa wanu kungakucitiseni kukhala wakusunama kwene-kwene. Imwepo mungabzibve ninga momwe munthu wakulungama Djobi adabvera, pomwe adalewa kuti ‘ndadzala na mabvuto.’Djobi 10:15.

Bzibvunzeni kuti:

  • Kodi bzimwebzi ndibzo bzomwe Mulungu akhafuna kwa ine na kwa wanthu winango?

  • Kodi ndingagumane kuponi thandizo kuti ndilimbane na mabvuto yangu?

  • Kodi pana cidikhiro cakuti nsiku inango pan’dzakhala mtendere pa dziko lapansi pano?

Bibliya limbapereka mitawiro yakubveka bwino pa mibvunzo imweyi.

 BIBLIYA LIMBAPFUNZISA KUTI MULUNGU AN’DZACINJA BZINTHU IBZI PA DZIKO LA PANSI.

Iye an’dzapukuta misozi yense m’maso mwawo, ndipo infa in’dzawoneka lini pomwe. Pan’dzawoneka lini pomwe kulira, ayai kubuula ne kuwawidwa. Thangwe bzinthu bzakale bzire bzapita.’Cibvumbulutso 21:4

‘Nyakulemala an’dzakwira phiri ninga momwe imbacitira mbalale.’Zaiya 35:6

‘Yan’dzafunguka maso ya waboli-boli.’Zaiya 35:5

 Wense womwe wali m’thenje yacikumbuso. . . wan’dzabula.’Juwau 5:28, 29

‘Palibe munthu omwe an’dzakhala m’dzikomo an’dzalewa kuti: Ndikuduwala.’Zaiya 33:24

Pan’dzakhala pana phoso lizinji pansi pano.’Psalymo 72:16

 GUMANANI PHINDU PA BZOMWE BIBLIYA LIMBAPFUNZISA

Lekani kuthamangira kulamba pa bzomwe bzanembedwa pa matsamba ya m’mbuyomu kuti ni bzinthu bzakundokumbukira. Mulungu ankupicira kuti an’dzakwanisa kucita bzimwebzi, ndipo Bibliya limbafotokoza momwe iye an’dzacitira.

Tsono Bibliya ndakuthandiza mu njira zizinji. Iro lingakuthandizeni kukhala na moyo wakukondwa kuyambira tsapano. Kumbukirani thupo na mabvuto yomwe mumbagumana nayo. Bzimwebzi bzimbaphatanidza nkhani ya kobiri, mabvuto ya m’banja, matenda, ayai kufa kwa nyakufunidwa wanu. Bibliya lingakuthandizeni kulimbana na mabvuto yomwe mumbagumana nayo, ndipo lingakutsangalazeni mwa kutawira mibvunzo ninga iyi:

  • Thangwera ranyi timbabonera?

  • Kodi tingalimbane tani na thupo pa moyo wathu?

  • Kodi tingakhale tani na moyo wacikondweso m’banja?

  • Kodi n’ciyani cimbacitika munthu akafa?

  • Kodi tin’dzawawona pomwe anyakufunidwa wathu womwe wadafa?

  • Kodi ndingatsimikize tani kuti Mulungu an’dzakwanisa mapiciro yace kutsogolo?

 Kuwerenga bukhu lino komwe mun’kucitaku bzikulatiza kuti mun’funa kudziwa bzomwe Bibliya limbapfunzisa. Bukhuli lin’dzakuthandizani. Onani kuti ndime iri-yense ina mbvunzo wace. Wanthu bzulu na bzulu wankukomedwa kuphatisa basa mibvunzo na mitawiro pakupfunza Bibliya na Mboni za Yahova. Imwepo mungakomedwembo. Ndipo tinkukufunirani bzisimbo bza Mulungu pomwe mukukomedwa na kukondwa tsapano thangwera kupfunza bzomwe Bibliya limbapfunzisa maka-maka!