Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Banja Lanu Lingakhale Lakukondwa

 MBALI 8

Pakagwa Mabvuto

Pakagwa Mabvuto

“Munkukondwa kwene-kwene napo pakalipano, bzikakhala bzakufunika, mubonere mwa kanthawe thangwe ra mayezo yakusiyana-siyana yomwe yankukusunamisani.”—1 Pedru 1:6

Napo mucite nyongo kuti mukhale na malowozi na banja lakukondwa, bzinthu bza kusaya kudikhiridwa bzingakutaziseni imwepo kupitiriza kukhala wakukondwa. (Mpalizi 9:11) Mulungu mwa lufoyi ambatithandiza pomwe tikugumana na mabvuto. Mukaphatisa basa mitemo ya m’Bibliya, imwepo na banja lanu mun’dzakwanisa kulimbana na mabvutoyo, napo pa nthawe zakunesa kwene-kwene.

 1 KHULUPIRANI YAHOVA

BIBLIYA LIMBATI: ‘Muthusireni thupo lanu lense, thangwe iye ambakukumbukirani.’ (1 Pedru 5:7) Nthawe zense kumbukirani kuti Mulungu alibe mulandu pa mayezo yomwe mumbagumana nayo. (Tiyago 1:13) Mukamufenderera Mulungu, iye an’dzakuthandizani mu njira yabwino. (Zaiya 41:10) “Mukhuthulireni bza mu mtima mwanu.”—Psalymo 62:8.

Mun’dzagumanambo phindu mukambawerenga na kupfunza Bibliya nsiku zense. Mukacita tenepo, imwepo mun’dzawona momwe Yahova “ambatitsangalazira pa matsautso yathu.” (2 Wakolinto 1:3, 4; Waroma 15:4) Iye ankupicira kukupasani ‘mtendere wa Mulungu womwe umbaposa makumbukidwe yense.’—Wafiripo 4:6, 7, 13.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Perekani mpembo kwa Yahova kuti akuthandizeni kukhala wakuderekha na wa makumbukidwe yabwino

  • Onani bzense bzomwe mukufuna ndipo sankhulani njira yabwino kwa imwepo

2 BZISAMALENI IMWEPO PABODZI NA BANJA LANU

BIBLIYA LIMBATI: “Mtima wa munthu wakubvesesa bzinthu umbagumana cidziwiso, ndipo khutu la wanzeru limbanyang’ana cidziwiso.” (Mimwani 18:15) Khalani wakuzindikira bzinthu bzense. Zindikirani bzomwe ali-wense m’banjamo angafunikire. Cezani nawo. Watetekereni.—Mimwani 20:5.

Tsono penu munthu womwe mumbamufuna wafa? Lekani kucita mantha kulatiza momwe mun’kubvera. Kumbukirani kuti napo Jezu “adagwesa misozi.” (Juwau 11:35; Mpalizi 3:4) Kupuma na kugona mwakukwanira n’kwakufunika kwene-kwene. (Mpalizi 4:6) Kucita bzimwebzi kun’dzakuthandizani kukhala wakulimba mukakhala muli kuwawidwa.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Pakanati kugwa mabvuto, khalani na cizolowezi cakuceza na banja lanu. Pomwe bvutolo labwera, iwo an’dzabzibva kukhala wakutsudzuka kuceza namwe

  • Cezani na wanthu winango womwe wadagumana na mabvuto mabodzi-bodzi

 3 NYANG’ANANI THANDIZO LOMWE MUN’KUFUNIKIRA

BIBLIYA LIMBATI: “Xamwali wacadidi ambakufuna nthawe zense, ndipo iye ni m’bale womwe adabadwira kuti akuthandize pakawoneka mabvuto.” (Mimwani 17:17) Axamwali wanu angafune kukuthandizani, tsono iwo angadziwe lini bzomwe angacite. Lekani kuzeza kulewa bzomwe imwepo mun’kufunikiradi. (Mimwani 12:25) Kuthumizira pamwepo, nyang’anani thandizo la uzimu kwa wale womwe mbakukhwima mwauzimu. Malango yakucokera m’Bibliya yomwe iwo wangakupaseni yangakuthandizeni.—Tiyago 5:14.

Imwepo mun’dzagumana thandizo lomwe mungafunike mukambatsonkhana mwakukhazikika na wanthu womwe ana cikhulupiro caico kwa Mulungu na mapiciro yace. Imwepo mungagumanembo mtsangalazo mukambathandiza wanthu winango womwe an’funika cilimbiso. Gawanani na iwo cikhulupiro canu mwa Yahova pabodzi na mapiciro yace. Khalani wakutanganika pa kuthandiza omwe angafunikire thandizo ndipo lekani kubzipambula kwa wale omwe mumbawafuna na omwe ana thupo na imwepo.—Mimwani 18:1; 1 Wakolinto 15:58.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Lewalewani na xamwali wanu wa pamtima ndipo mulekeni kuti akuthandizeni

  • Lekani kubisa fala ndipo khalani wakukhulupirika pa bzomwe mukufuna