Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 1

Nyang’anani kwa Mulungu kuti Mukhale na Malowozi Yacikondweso

Nyang’anani kwa Mulungu kuti Mukhale na Malowozi Yacikondweso

“Omwe adalenga wanthu pakutoma ule, adawalenga mwamuna na mkazi.”—Mateu 19:4

Yahova * Mulungu ndiye omwe adayambisa malowozi yakuyambirira. Bibliya limbatiuza kuti cakuyamba iye adakonza mkazi ‘acimubweresa kuna mwamuna.’ Adamu adakondwa ndipo adati: “Tsapano uyu ni pfupa la mafupa yangu na mnonfu wa mnonfu wangu.” (Ciyambo 2:22, 23) Yahova ambafuna kuti wanthu wakulowolana akhale wakukondwa.

Pomwe imwepo mwalowola ayai mwalowodwa, mungakumbuke kuti bzinthu bzense bzin’dzakhala bzakulungamiratu. Ninga momwe bzimbakhalira, napo mwamuna na mkazi womwe wambafunana mwacadidi, iwo wangagumane na bzineso bzinango. (1 Wakolinto 7:28) Mu broxura lino, mun’dzagumana mitemo ya m’Bibliya, yomwe mukayiphatisa basa, in’dzacitisa kuti malowozi na banja lanu yakhale yakukondwa.—Psalymo 19:8-11.

 1 BVUMANI UDINDO BOMWE YAHOVA WAKUPASANI

BIBLIYA LIMBATI: Mwamuna ndiye msolo wa banja.—Wayefezo 5:23.

Penu imwepo ndimwe mwamuna, Yahova akufuna kuti mumbasamale mkazi wanu mwakumulemekeza. (1 Pedru 3:7) Iye adalenga mkazi kuti akhale wakukuthandizani, ndipo iye akufuna kuti mumbakhale naye mwakuthemera na mwa lufoyi. (Ciyambo 2:18) Imwepo mun’funika kumufuna mkazi wanu mpaka kuikha bzakufuna bzace patsogolo kuposa bzanu.—Wayefezo 5:25-29.

Penu imwepo ndimwe mkazi, Yahova akufuna kuti mumbalemekeze kwene-kwene mwamuna wanu na kumuthandiza pomwe ankucita mbali yace mwakukhulupirika. (1 Wakolinto 11:3; Wayefezo 5:33) Muthandizeni pa bzakusankhula mucibverana naye na mtima wense. (Wakoloso 3:18) Mukacita bzimwebzo, mun’dzakhala wakufunika pamaso pa mwamuna wanu na pamaso pa Yahova.—1 Pedru 3:1-6.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Bvunzani mwanzanu wa m’banja bzomwe mungacite kuti mukhale mwamuna na mkazi wabwino. Mutetekereni bwino-bwino, ndipo citani bzomwe mungakwanise kuti mucite bwino

  • Khalani wakupirira. Pan’dzafunika kutenga nthawe kuti mwensene awiri mupfunze kutsangalazana winango na mwanzace

2 SAMALANI NA MAKUMBUKIDWE YA MWANZANU WA M’BANJA

BIBLIYA LIMBATI: Imwepo mun’funika kusamala bzakufuna bza mwanzanu wa m’banja. (Wafiripo 2:3, 4) Onani mwanzanu wa m’banja kukhala wakufunika, ndipo kumbukirani kuti Yahova ambafuna kuti atumiki wace akhale “wakuderekha na wense.” (2 Timotio 2:24) “Alipo munthu omwe ambalewa-lewa mwakusaya kukumbuka ninga kulasa kwa mphanga, tsono lirime la wanthu wanzeru limbalimbisa.” Na tenepo sankhulani mafala yanu mwatceru. (Mimwani 12:18) Mzimu wa Yahova un’dzakuthandizani kulewalewa mwa kukoma mtima na mwa lufoyi.—Wagalata 5:22, 23; Wakoloso 4:6.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Pembani, kukumbira thandizo kuti mukhale wakuderekha mucikhala wakutsudzuka munati kucezerana nkhani ikulu na mwanzanu wa m’banja

  • Kumbukirani bwino-bwino bzomwe mukufuna kulewa na momwe mungalewere

 3 THANDIZANANI KUKUMBUKA

BIBLIYA LIMBATI: Pomwe imwepo mwalowola ayai mwalowodwa, mumbakhala “thupi libodzi” na mwanzanu wa m’banja. (Mateu 19:5) Na tenepo mumbakhala wanthu awiri wa makumbukidwe yakusiyana. Mumbafunika kupfunzira kukhala wakuphatana m’makumbukidwe na momwe munkubvera. (Wafiripo 2:2) Kukhala wakuphatana n’kwakufunika kwene-kwene pakucita bzakusankhula. Bibliya limbati: “Bzakulinga bzimbalimbisidwa wanthu wakambacezerana.” (Mimwani 20:18) Lekererani kuti mitemo ya m’Bibliya ikutsogolereni pakucita bzakusankhula bzakufunika pabodzi.—Mimwani 8:32, 33.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Cezani na mwanzanu wa m’banja momwe munkubvera sikuti kokha pa nkhani zakufunika ayai kupereka nzeru

  • Yambani mwabvunza mwanzanu wa m’banja mukanati kupangana cinthu na munthu ali-wense

^ ndi. 4 Yahova ni dzina la Mulungu lakugumanika m’Bibliya.