Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Anyakufa Wangakhaledi Pomwe na Moyo?

Kodi Anyakufa Wangakhaledi Pomwe na Moyo?

Kodi mungati  . . .

  • inde?

  • ne?

  • ayai pinango?

 BIBLIYA LIMBATI

‘Kun’dzakhala kumuka kwa anyakufa wakulungama na wakusaya kulungama.’—Mabasa 24:15.

PHINDU LACE MUKAKHULUPIRA BZIMWEBZI

Bzin’dzakutsangalazani mukasaikidwa.—2 Wakolinto 1:3, 4.

Bzin’dzakutsudzulani pa mantha ya anyakufa.—Wahebereu 2:15.

Bzin’dzakupasani cidikhiro cacadidi cakudzagumana pomwe na wakufunidwa wanu womwe wadafa.—Juwau 5:28, 29.

 KODI TINGAKHULUPIREDI BZOMWE BIBLIYA LIMBALEWA?

Inde, pa mathangwe matatu:

  • Mulungu ni Mulengi wa moyo. Bibliya limbalewa kuti Yahova Mulungu ni ‘nsansa ya moyo.’(Psalymo 36:9; Mabasa 17:24,25) Ule omwe adapasa moyo bzakulengedwa bzense, an’kwa­nisiratu kubwezeresa moyo wa anyakufa.

  • Mulungu adalamusa kale anyakufa m’mbuyomu. Bibliya limbatipasa bziratizo bza wanthu asere—atswaka, akulu-akulu, amuna na akazi— womwe wadabweresedwa ku moyo pansi pano. Winangowo wakhadandofa mu nthawe ing’ono-ng’ono, tsono m’bodzi ­akhali kale mu nthutu nsiku zinai!—Juwau 11:39-44.

  • Mulungu ankufunisisa kucita pomwe bzimwebzo. Yahova amba­wenga infa; iye ambaiwona ninga nyamadulanthaka.(1 Wakolinto 15:26) Iye ankufunisisiratu kumalisa infa mwa kulamusa anyakufa, tenepo acikunda nya­madulanthakayo. Iye an’funa kuwabweresa pomwe wale womwe wali m’makumbukidwe yace, aciwawona pomwe na moyo pansi pano.—Djobi 14:14, 15.

 KUTI MUKUMBUKIRE

Thangwe ranyi ifepano timbakalamba, ticifa?

Bibliya limbatawira mbvunzoyu pa CIYAMBO 3:17-19 na WAROMA 5:12.