Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 18

Kodi Mungamufenderere Tani Mulungu?

Kodi Mungamufenderere Tani Mulungu?

‘Imwe Mbveseri wa mpembo, wanthu wa mtundu uli-wense wan’dzabwera kuna imwepo.’

Psalymo 65:2

‘Khulupira Yahova na mtima wako wense ndipo leka kuthemba kubvesesa kwako bzinthu. Umbamukumbukire m’njira zako zense, ndipo iye an’dzalungamiza njira zako.’

Mimwani 3:5, 6

‘Pakuti moyo wakusaya kumala an’dzaugumana akafika pakukudziwani bwino imwe Mulungu yekha wacadidi na ule omwe mudamutuma Jezu Kristu.’

Juwau 17:3

‘Cadidi n’cakuti [Mulungu] ali lini kutali na m’bodzi na m’bodzi wa ifepano.’

Mabasa 17:27

‘Ndibzo ndinkupitiriza kupembera kuti: lufoyi lanu liyende licithumizirika na cidziwiso caico pabodzi na kuzindikira bzinthu mwakukwanira.’

Wafiripo 1:9

 ‘Tenepo, penu alipo omwe ankusaya nzeru, apitirize kukumbira kwa Mulungu, ndipo an’dzamupasa, pakuti iye ambapasa wense mwakukoma mtima, na mwakusaya kutombodzera.’

Tiyago 1:5

‘Mufenderereni Mulungu ndipo iye an’dzakufendereranimbo. Cenesani manja yanu, imwe anyakuipamwe! Ndipo cenesani mitima yanu, imwe anyakutsitsimwamwe.’

Tiyago 4:8

‘Kufuna Mulungu kumbathandauza kusunga bzakutonga bzace; ndipo bzakutonga bzacebzo n’bzakulemera lini.’

1 Juwau 5:3