Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Kodi Tingapfunze Ciyani m'Fala la Mulungu?

 MBVUNZO 7

Kodi Bibliya Lidaleweratu Ciyani bza Nsiku Zathu Zino?

Kodi Bibliya Lidaleweratu Ciyani bza Nsiku Zathu Zino?

‘Mtundu un’dzamukirana na mtundu unzace, ndipo boma lin’dzamukirana na boma linzace . . . Bzensenebzi ni ciyambi ca matsautso ninga momwe bzimbawawira pakubereka.’

Mateu 24:7, 8

‘Ndipo kun’dzabwera wapolofeta wazinji wakunama, wacidzapambusa wanthu wazinji; ndipo thangwe ra kuthumizirika kwa kusaya kubvera bzakutonga, lufoyi la wazinji lin’dzamala mphanvu.’

Mateu 24:11, 12

‘Mukadzabva kulewa bza nkhondo na nkhani za nkhondo, lekani kudzacita mantha pakuti bzinthu bzimwebzi bziti bzidzacitike, koma cimaliziro cin’dzakhala cikanati kufika.’

Marko 13:7

‘Kun’dzawoneka bziteke-teke bzikulu, ndipo m’mbuto zakusiyana-siyana, mun’dzawoneka bzisi na njala. Bzin’dzawonekambo bzinthu bzakugopswa, na bzizindikiro bzikulu bzakucokera kudzulu.’

Luka 21:11

 ‘M‘nsiku zakumalizira, pan’dzakhala na nthawe zakupambulika na zakunesa. Pakuti wanthu wan’dzakhala wakubzifuna, wakufuna kobiri, wakubzibva, wakubzikuza, wakunyoza Mulungu, wakusaya kubvera wabereki, wakusaya kutenda, wakusaya kukhulupirika, wakusaya kufuna abale wawo, wakusaya kufuna mbverano, wakulewera bzakuipa wanzawo, wakusaya kubziphata, wakulusa, wakusaya kufuna ubwino, wakupandukira wanzawo, wa mtimbo, wakusamwa, wakufunisisa kudzikondwesa iwo wokha kuposa kukondwesa Mulungu, wacimbawoneka ninga wakubzipereka kwa Mulungu koma wacimbalamba kuti mphamvu yakubzipereka kwawoko iwacinje.’

2 Timotio 3:1-5