Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 16

Kodi Mungalimbane Tani na Thupo?

Kodi Mungalimbane Tani na Thupo?

‘Pereka thupo lako kuna Yahova, ndipo iye an’dzakuthandiza. An’dzabvuma lini kuti wakulungama atekenyeke.’

Psalymo 55:22

‘Munthu wa nyongo an’dzagumana phindu pa bzakulinga bzace, koma nyakucita bzinthu na befu an’dzasauka.’

Mimwani 21:5

‘Leka kugopa, pakuti ndinawe. Leka kunyang’ana uku na uku na mantha, thangwe ine ndine Mulungu wako. Ndin’dzakulimbisa. Cadidi, ndin’dzakuthandiza. Ndin’dzakuphatisisa na boko langu ladidi la cirungamo.’

Zaiya 41:10

‘Mbani wa imwepo, angatalikise moyo wace napo pang’ono pokha thangwe ra kucita thupo na moyo wace?’

Mateu 6:27

‘Tenepo, lekani kumbacita thupo na bzinthu bza nsiku ya mwangwana, pakuti nsiku ya mangwana in’dzakhala na bzinthu bzace bzakucitisa thupo. Nsiku iri-yense imbakwane na bzakuipa bzace.’

Mateu 6:34

 ‘Mutsimikize kuti mpsiponi bzinthu bzakufunika kwene-kwene.’

Wafiripo 1:10

‘Lekani kumbacita thupo na cinthu ciri-cense, koma pa ciri-cense na mpembo na kudandaulira pabodzi na kutenda, bzakukumbira bzanu bzidziwike kuna Mulungu; ndipo mtendere wa Mulungu, womwe umbaposa makumbukidwe yense un’dzasunga mitima yanu pabodzi na luso lanu lakukumbuka mwa Kristu Jezu.’

Wafiripo 4:6, 7