Nkhani ya m’Bibliya ya pa Kufuluka makapitulo 3 mpaka 15 imbatitsimikizira kuti Mulungu omwe adagawa madzi pa Nyanza Ifuira iye an’dzatipulumusambo tikakhala na cikhulupiro na Kupirira.

Nkhaniyi yacokera pa Kufuluka 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21.