Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kukulisa Luso Lathu mu Utumiki—Kuyambisa Maceza Kungatithandize Kupalizira

Kukulisa Luso Lathu mu Utumiki—Kuyambisa Maceza Kungatithandize Kupalizira

Jezu adakwanisa kupalizira mkazi Msamariya thangwe Jezu ndiye omwe adayamba macezayo. Kodi tingakulise tani luso lathu kuti timbakwanise kuceza na wanthu omwe timbawadziwa lini?

  • Khalani wauxamwali ndipo lewalewani na wanthu. Napo kuti Jezu akhadaneta, iye adayambisa maceza mwakundokumbira madzi. Tenepo, imwepo mungayambe na kumusa munthuyo mwansangala pinango kulewa bza momwe nyengo iriri ayai bzakucitika bzinango bzomwe bzinkupasa thupo wanthu. Kumbukirani kuti cakulinga canu n’kuyambisa maceza, tenepo mungalewe bza nkhani iri yense yomwe pinango ingacitise munthuyo kufuna kuceza namwe. Mukawona kuti munthuyo an’funa lini kucezako, yezerani munthu munango. Ndipo kumbirani Yahova kuti akuthandizeni kukhala wakulimba mtima.—Neh 2:4; Mab 4:29.

  • Khalani tceru kuti mulokotere mipata yomwe mungakhale nayo kuti mupalizire bzipsa bzabwino, koma lekani kumbakhala na nfulumira. Lekani kuti macezayo yakule pang’ono-pang’ono, thangwe mukacita ninga kuyagwinya, bzingacitise munthuyo kusaya kufuna kupitiriza kucezako. Lekani kusunama penu macezayo yanimala imwepo mukanati kumupalizira munthuyo. Penu kuceza na munthu kuti mumuuze bzipsa bzabwino kumbakunesani, yezerani kundoyamba kuceza na munthu mwakusaya kukhala na cakulinga ca kumupalizira. [Latizani mucicezerana vidiyo 1.]

  • Yezerani kukonza mipata yakupalizira mwa kulewa bza cikhulupiro canu, bzomwe pinango bzingacitise mbveseriyo kufuna kubva bzizinji bza nkhaniyo. Jezu adalewa bzinthu bzomwe bzidacitisa mkazi ule kubvunza mibvunzo. Pambuyo pa kumuuza bza bzipsa bzabwino, iye pakumalizira pace akhambandotawira mibvunzo yomwe mkaziyu akhacita. [Latizani mucicezerana vidiyo 2, mukamala latizani pomwe vidiyo 3 mucicezerana].