Nkhani yakulewa bza Ahebereu atatu imbatithandiza kupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova

3:16-20, 26-29

Mwakubverana na bzinembo bzakutewerabzi, kodi kukhala wakukhulupirika kwa Yahova kumbaphatanidza ciyani?