Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi

NSANJA YA OLONDA

Mbvunzo: Kodi wanjo alipodi?

Vesi: Psal 103:20

Gawirani: Revista iyi ya Nsanja ya Olonda inkufotokoza bzomwe Bibliya limbalewa bza wanjo na momwe iwo ambatokonyera moyo wathu lero-lino.

PFUNZISANI CADIDI

Mbvunzo: Mun’kumbuka kuti siyensiya imbatsutsa bzomwe Bibliya limbalewa?

Vesi: Zai 40:22

Cadidi: Bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhani ya siyensiya mpsakulondoza.

MCEMO WAKUCEMERERA WANTHU KU MITSONKHANO YA GWERE (inv)

Gawirani: Ndikufuna kukucemerani kuti mudzabvesere nkhani ya m’Bibliya. Nkhaniyi in’dzafotokozedwa mu Nyumba ya Umambo yomwe ni mbuto yathu ya kunamatira yomwe inkugumanika m’bairo lino. [Gawirani mcemo wa mitsonkhanoyo, ndipo lewani bza nthawe na mbuto ya mtsonkhano wa kuphampha kwa mdzinga, ndipo muuzenimbo msolo wa nkhani ya m’Bibliyayo.]

Mbvunzo: Kodi mudatsonkhanambo kale ku Nyumba yathu ya Umambo? [Bzikakwanisika latizani munthuyo vidiyo yakuti: N’ciyani Cimbacitika mu Nyumba ya Umambo?]

KONZANI CIRATIZO CANU CA UPALIZI

Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu bza mu utumiki.