Ankugawira katsamba ka Anyakufa Wangakhaledi Pomwe na Moyo ku Tuvalu

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Outubro 2017

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza upalizi bzakugawira Galamukani! na bza pfunzisani cadidi pa kulewa bza momwe tingalatizire lufoyi kwa Mulungu. Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Polofesiya ya Danyeri Ikhadaleweratu bza Kufika kwa Mesiya

Kapitulo 9 ya bukhu la Danyeri imbalewa bza kufika kwa Mesiya. Kodi mpsinthu bziponi bzomwe bzikhadalewedweratu m’polofesiyayi?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Momwe Tingakhalire wa Nyongo pa Kupfunza Bibliya

Kupfunza Bibliya na nyongo kungakuthandizeni kukhala wakulimba pa mayezo. Kodi mungayambire paponi?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Yahova Akhadawoneratu bza Tsogolo la Wamambo

Yahova adaphatisa basa mpolofeta Danyeri kuti aleweretu bza kuwonekera na kupfudzidwa kwa maumambo yamphanvu na atogi wace.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Yahova Ambakomedwa na Lufoyi Lakukhulupirika—Tani Imwepombo?

N’ciyani cimbaticitisa kukhala na lufoyi lakukhulupirika? Kodi tingapfunze ciyani na bzomwe bzidacitikira Ozeya na mkazi wace wakusaya kukhulupirika Gomeri?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Citani Bziri-bzense Bzomwe Mungakwanise Pakutumikira Yahova

Yahova ambakomedwa tikambacita bzomwe tingakwanise pakumutumikira ndipo bzomwe timbacitabzo bzimbatipasambo phindu. Kodi njiponi nsembe yomwe Yahova ambawona kuti njabwino?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Khalani na Moyo Wakutumbiza Yahova!

Moyo ni mphaso yakufunika kwene-kwene. Timbacita nyongo yakuphatisa basa luso lathu kuti titumbize Yahova omwe ni Mpasi wa Moyo.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

“Wana Wanu Wacimuna na Wacikazi An’dzapolofetizari”

Kodi tingathandize tani Akristau wakudzozedwa pa basa lawo la kupolofetizari?