Mitemo ya Yahova ingatikhotcerere. Tsono kuti tigumane phindu na mitemoyo, tin’funika kumbaikoya mu mtima mwathu. (Mim 7:3) Mtumiki wa Yahova akabvumiza mtima wace kupambuka, iye angakhale pangozi yakugwera m’misampha ya Sathani. Kapitulo 7 ya Mimwani, imbafotokoza bza tswaka m’bodzi omwe adalekerera kuti mtima wace umupumpse. Kodi tingapfunze ciyani pa bzomwe iye adaphonyesa?

  • Sathani ambacita nyongo yakutipambusa kwa Yahova, mwakutipumpsa kuti tiphatise basa kuipa mbali zixanu zomwe zafotokozedwazi

  • Nzeru na luso lathu lakuzindikira, bzin’dzatithandiza kuzindikira bzakutewera bza makhalidwe yakuipa, ticitcenkha kudzonga uxamwali bwathu na Yahova