Ankungawira broxura lakuti Banja Lanu Lingakhale Lakukondwa ku Geórgia

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Novembro 2017

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza upalizi ya Nsanja ya Olonda yakupfunzisa cadidi cakulewa bza dzina la Mulungu. Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

“Lingani Yahova, Kuti Mukhale na Moyo”

Kodi kulinga Mulungu kumbathandauza ciyani? Kodi tingapfunze ciyani na bzomwe bzidacitikira Ajirayeri pomwe adasiya kulinga Yahova?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kukulisa Luso Lathu mu Utumiki—Kucitisa Ulendo Bwakubwereza

N’ciyani comwe mungacite kuti mukwanise kucitisa maulendo yakubwereza mwakuphata mtima? Pitirizani kukhala na nyongo mucikhalambo na cakulinga pa nthawe zense zomwe muniyenda kukazungira munthuyo.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Pfunzani na Bzakuphonya Bzanu

Cakucitika ca Djona cimbalatiza kuti Yahova ambatisiya lini napo tikaphonya. Tsono, iye ambadikhira kuti tipfunze na bzakuphonya bzathubzo, ticicinja.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Bzomwe Tingapfunze m’Bukhu la Djona

Kukumbukira bzomwe bzidacitikira Djona bzingatithandize tikasunamisidwa, kukhala na makumbukidwe yakuthemera mu utumiki na kugumana mtsangalazo mwa kucita mpembo.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

N’ciyani Comwe Yahova Ambafuna kwa Ifepano?

Kodi pana kubverana kuponi pakati pa kunamata kwathu na momwe timbacitira bzinthu na abale wathu wauzimu?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Pitirizani Kukhala Tceru na Wakulimba Mwauzimu

Bzikhawoneka ninga kuti bzingadakwanisika lini kuti Ababulo apfudze Jeruzalemu. Tsono polofesiyayi ingadakwanisikadi, ndipo Habakuki akhafunikira kupitiriza kudikhirira.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Pitirizani Kukhala Watceru na Wakulimba Mwauzimu Bzinthu Bzikacinja pa Moyo Wanu

Pomwe kucinja kwa bzinthu kun’sokoneza kunamata kwathu ayai uxamwali bwathu na Yahova, n’ciyani cin’dzatithandiza kupitiriza kukhala tceru na wakulimba mwauzimu?