Wanthu an’kwanisa lini kubzitsogolera okha ndipo alibe ugo bwakucita bzimwebzo

10:21-23

  • Pakuti abusa wauzimu wa Ajirayeri akhalinga lini citsogozo ca Yahova, wanthu akhadabalalika

  • Koma wale omwe akhalinga citsogozo ca Yahova akhakhala mwa mtendere, mwakukondwa ndipo bzinthu bzikhawafambira bwino