Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Momwe Tingaphatisire Basa Broxura la Mbani Ankucita Kufuna kwa Yahova Lero Lino?

Momwe Tingaphatisire Basa Broxura la Mbani Ankucita Kufuna kwa Yahova Lero Lino?

Broxura lakuti Mbani Ankucita Kufuna kwa Yahova Lero Lino? lidakonzedwa kuti mpalizi ambacezerane na anyakupfunza Bibliya kumayambiriro ayai kuphampha kwa pfunziro liri-lense. Mapfunziro 1 mpaka 4 yambathandiza nyakupfunza kutidziwa bwino ninga Mboni za Yahova, mapfunziro 5 mpaka 14 yambamuthandiza kudziwa bza basa lathu ndipo mapfunziro 15 mpaka 28 yambalatiza bzomwe gulu lathu linkucita. Mpsabwino kumbacezerana mapfunziro ya m’broxurali kuyambira tsamba lakuyamba, ndipo mungamogere kokha pakagumanika nkhani yomwe njakufunika kwene-kwene kuicezerana. Pa tsamba liri-lense pana pfunziro libodzi ndipo mungacezerane pfunzirolo m’mphindi zixanu ayai khumi.

  • Werengani mbvunzo omwe ni msolo wa pfunzirolo

  • Mungawerenge ndime ibodzi na ibodzi ayai ndime zense kabodzi na kabodzi

  • Cezeranani bzomwe mwawerengabzo. Phatisirani basa mibvunzo yomwe iri m’nyansi pabodzi na bzithunzi-thunzi. Mukafuna, mungawerengembo na kucezerana mavesi ya m’ndimezo, yomwe yalibe kunembedwa mafala. Latizani momwe tumisolo tung’ono-tung’ono tunkutawirira msolo wa pfunzirolo

  • Penu pankugumanika kwadru yakuti “Dziwani Bzinango” iwerengeni ndipo limbisani nyakupfunzayo kuphatisa basa bzomwe bzidanembedwa m’kwadruyo

Broxura lomwe liri mu webisaite lacinjidwa mbali zinango.