Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi

NSANJA YA OLONDA

Mbvunzo: Pakuwona kwanu, kodi njiponi mphaso ikululetu yomwe Mulungu adatipasa?

Vesi: Ju 3:16

Gawirani: Revista ya Nsanja ya Olonda iyi, inkufotokoza thangwe ranyi Mulungu adatumiza Jezu pansi pano kudzatifera na momwe tingalatizire kutenda kwathu pa mphasoyi.

KODI UMAMBO BWA MULUNGU N’CIYANI?

Mbvunzo: [Latizani katsambako.] Kodi mungautawire tani mbvunzoyu? Kodi Umambo bwa Mulungu n’cinthu comwe ciri mu mtima mwanu? mbuto yomwe iri kudzuluku? ayai ni boma lakudzulu?

Vesi: Dan 2:44; Zai 9:6

Gawirani: Katsambaka kankufotokoza bzomwe Umambo bwa Mulungu bungathandauze kwa imwepo.

MCEMO WA CIKUMBUSO

Gawirani: Tinkucemera wanthu kuti adzagumanike pa cakucitika cakufunika kwene-kwene. [Perekani mcemoyo.] Pa 11 Abril, wanthu bzulu na bzulu an’dzatsonkhana pa dziko lense, kuti adzakumbukire infa ya Jezu na kubvesera nkhani yomwe in’dzafotokoza momwe tingagumanire phindu na infayo. Mcemoyu unkulatiza nthawe na mbuto ya mtsonkhanoyu. Tin’dzakomedwa kwene-kwene mukadzabwera kudzatsonkhana nafe.

KONZANI CIRATIZO CANU CA UPALIZI

Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu bza mu utumiki.