Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi

NSANZA YA MULINDIRI

Mbvunzo: Kodi mudazolowerana na mafala yakudziwikaya?

Vesi: Ju 3:16

Kugawira: Revista iyi ya Nsanza ya Mulindiri inkufotokoza momwe kubonera na infa ya Jezu ingakuthandizireni.

NSANZA YA MULINDIRI (tsamba lakumalizira)

Mbvunzo: Wonani mbvunzoyu na mitawiro yomwe wanthu azinji ambapereka. [Werengani mbvunzo wakuyamba na mitawiro yomwe yandandamisidwa.] Kodi mungatawire tani?

Vesi: Mat 4:1-4

Kugawira: Pakuti Dyabu adaceza na Jezu acimuyeza, tenepo Dyabu sikuti ni cizindikiro cakuipa koma iye ni cakulengedwa cauzimu. Kodi n’ciyani cinango comwe Bibliya limbafotokoza bza Dyabu? Msoloyu unkufotokoza bzizinji.

MCEMO WA CIKUMBUSO

Kugawira: Tinkugawira mcemoyu kuti mudzabwere ku nsinda wakufunika kwene-kwene. [Mpaseni mweneciro mui mcemoyo.] Pa 23 Março, wanthu azinjisa pa dziko lense an’dzakonkhana kuti adzakumbukire infa ya Jezu Kristu na kudzabvesera fovolo nkhani ya m’Bibliya yakufotokoza momwe infa yaceyo ingatithandizire. Mcemoyu unkulatiza nthawe na mbuto yomwe mtsonkhanoyo un’dzacitikira mu gawo lathu. Taphata minyendo dzabwereni mukadzakwanisa.

KONZANI CIRATIZO CANU CA UPALIZI

Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu bza mu utumiki.