Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

“Comwe Mulungu Wacimanga pabodzi . . . ”

“Comwe Mulungu Wacimanga pabodzi . . . ”

Cakutonga ca Mozeji cikhalewa kuti mwamuna akafuna kulambana na mkazace akhafunika kukhala na tsamba lakumalisira malowozi. Cakutongaci cikhacitisa kuti wanthu aleke kumbandolambana mwakusaya mathangwe yakubveka. Tsono mu nthawe ya Jezu, atsogoleri wa bzipembedzo akhacitisa kuti kulambana kukhale kwakusaya kunesa. Amuna azinji akhambandolamba azikazawo pa thangwe liri-lense. (Nfundo zakuthumizira pa Mar 10:4, 11 mu nwtsty) Jezu adaleweratu padeca kuti malowozi ni cinthu cakuyambisidwa na Mulungu. (Mar 10:2-12) Mwamuna na mkazi omwe akhala thupi libodzi, akhafunika kukhala pabodzi nthawe zense. Mwakubverana na bzomwe bukhu la Mateu limbalewera, wanthu an’funika kulambana pa thangwe libodzi lomwe ni “upombo.”—Mat 19:9.

Nsiku zino, wanthu azinji ambawona lini malowozi ninga momwe Jezu akhambayawonera, koma iwo ambawona malowozi ninga momwe Afarizeu akhayawonera. Pakawoneka mabvuto m’banja, wanthu wa ku dzikoku ambandothamangira kulambana. Tsono mwakusiyana na bzimwebzi, mabanja yacikristau yambawona lumbiro la malowozi yawo kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene, ndipo yambacita nyongo yakumalisa bvuto liri-lense lomwe lingagumanike mwa kuphatisa basa nfundo za m’Bibliya. Pambuyo pa kuwona vidiyo yakuti: Lufoyi na Ulemu Bzimbacitisa Mabanja Kukhala Yakuphatana, tawirani mibvunzo yakutewerayi:

  • Kodi mungaphatise tani basa cinembo ca Mimwani 15:1 m’banja mwanu, ndipo n’thangwe ranyi mpsakufunika?

  • Kodi mungatcenkhe tani mabvuto, mwa kuphatisa basa cinembo ca Mimwani 19:11?

  • Penu m’banja mwanu munkugumana na mabvuto, mbuto mwa kukumbuka bza kumalisa malowoziyo, kodi ni mibvunzo iponi yomwe mun’funikira kubzibvunza?

  • Kodi imwepo mungakhale tani mwamuna ayai mkazi wabwino mwa kuphatisa basa cinembo ca Mateu 7:12?