Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi

NSANJA YA OLONDA

Mafala yakuyamba: Wanthu azinji ambadziwa bza amuna anai omwe adapakira pa mahaci wakulewedwa mu bukhu la Cibvumbulutso. Winango akawerenga matsomphenyaya ambabva nayo mantha. Pomwe winango ambadabwa acifuna kudziwa bza thandauzo lace.

Vesi: Cibv 1:3

Gawirani: Nsanja ya Olonda iyi inkufotokoza thangwe race kukwanisika kwa matsomphenyaya ni bzipsa bzabwino kuna ife.

PFUNZISANI CADIDI

Mbvunzo: Kodi munkumbuka kuti ifepano tingakwanise kudziwa bzinthu bzakutsogolo?

Vesi: Zai 46:10

Cadidi: Mulungu ambaphatisa basa fala lace Bibliya, kuti atiuze bza kutsogolo.

BANJA LANU LINGAKHALE LAKUKONDWA

Mafala yakuyamba: Tinkulatiza wanthu vidiyo iyi yomwe inkulewa bza banja. [Latizani vidiyo yakuyambisira maceza pakugawira broxura lakuti Banja Lanu Lingakhale Lakukondwa.]

Gawirani: Penu imwepo mungafune kuwerenga broxura lomwe lalewedwa m’vidiyoyi, ndingakupaseni libodzi fovolo, ayai ndingakulatizeni momwe mungalicosere pa webisaite yathu.

KONZANI CIRATIZO CANU CA UPALIZI

Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu bza mu utumiki.