Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Tcenkhani Ngozi za Mbuto Zakucezera za pa Interneti

Tcenkhani Ngozi za Mbuto Zakucezera za pa Interneti

THANGWE RANYI MPSAKUFUNIKA: Ninga bzinthu bzomwe timbabziphatisa basa, mbuto zakucezera za pa interneti zingakhale zakuthandiza ayai zakudzonga. Akristau winango ambasankhula kusaya kuphatisa basa mbuto zakucezerazi, pomwe winango ambaziphatisa basa kuti ambaceze na abale wawo pabodzi na axamwali. Tsono Dyabu ambafuna kuti tiphatise basa kuipa mbuto zakucezerazi, kuti tidzonge mbiri yathu na moyo wathu wauzimu. Ninga Jezu, tingaphatise basa mitemo ya m’Fala la Mulungu kuti tikwanise kuzindikira ngozi zakuphatisa basa mbutozi, ticizitcenkha.—Lu 4:4, 8, 12.

BZOMWE MUN’FUNIKIRA KUTCENKHA:

  • Kuphatisa basa mwakupitirira malire. Kumala nthawe izinji pa mbuto zakucezera za pa interneti, kungatidzongere nthawe yakucita bzinthu bzauzimu

    Mitemo ya m’Bibliya: Wayef 5:15, 16; Waf 1:10

  • Kumbawona bzinthu bzakusaya kuthemera. Kumbawona bzithunzi-thunzi bza wanthu omwe alibe kubvala bwino, kungaticitise kufuna kuwona bzinthu bza maika ayai kucita upombo. Kumbawerenga bzinthu bzomwe apanduki ambanemba pa mbutozi, kungatepese cikhulupiro cathu

    Mitemo ya m’Bibliya: Mat 5:28; Waf 4:8

  • Kunemba bzinthu ayai kuikha bzithunzi-thunzi bzakusaya kuthemera. Pakuti mtima ngwakunyenga, munthu angayambe kunemba bzinthu ayai kuikha bzithunzi-thunzi bzakusaya kuthemera pa mbuto zakucezera za pa interneti. Tsono bzimwebzi bzingadzonge mbiri ya munthu ayai kukhumudwisa winango mpaka kutepa mwauzimu

    Mitemo ya m’Bibliya: War 14:13; Wayef 4:29

ONANI VIDIYO YAKUTI KHALANI WAKUSAMALA POMWE MUNKUPHATISA BASA MBUTO ZAKUCEZERA ZA PA INTERNETI, MUKAMALA CEZERANANI MOMWE MUNGATCENKHERE BZINTHU BZAKUTEWERABZI: