Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kodi Cikhulupiro Canu, n’Cakulimba Tani pa Mapiciro ya Yahova?

Kodi Cikhulupiro Canu, n’Cakulimba Tani pa Mapiciro ya Yahova?

Djosuwe na Salomau adatsimikiza kuti pakhalibe fala na libodziro pa mapiciro ya Yahova lomwe liribe kukwanisika. (Djos 23:14; 1Wam 8:56) Umboni bwa wanthu awiriwa bumbatithandiza kulimbisa cikhulupiro cathu.—2Wak 13:1; Tito 1:2.

Kodi Yahova adakwanirisa tani mapiciro yace mu nthawe ya Djosuwe? Pabodzi na banja lanu, onani vidiyo yakuti: ‘Palibe Fala na Libodzilo Lomwe Lidatazika’. Patsogolo pace cezeranani mibvunzo iyi: (1) Kodi mungatewezere tani cikhulupiro ca Rahabi? (Waheb 11:31; Tiy 2:24-26) (2) Kodi bzomwe Akani adacita bzinkulatiza tani kuti kuphonya utowa kumbabweresa ngozi? (3) Napo amuna wa ku Gidiyoni akhali anyankhondo, thangwe ranyi iwo adanamiza Djosuwe acicita mpangano wa mtendere na Jirayeri? (4) Kodi mafala ya Yahova yadakwanisika tani pomwe wamambo axanu wa Amoreu adagopswa Jirayeri kuti angadadzacita nawo nkhondo? (Djos 10:5-14) (5) Kodi Yahova angakuthandizeni tani mukaikha Umambo bwa Mulungu na cirungamo cace pa mbuto yakuyamba pa moyo wanu?—Mat 6:33.

Cikhulupiro cathu cin’dzalimba pa mapiciro Yahova, tikambakumbukira bzomwe iye adacita, bzomwe ankucita na bzomwe an’dzacita kutsogoloku.—War 8:31, 32.

Kodi muna cikhulupiro cakulimba ninga ca Djosuwe?