Kodi kuyezera kucita bziponi? Kucita upainiya bwakukhazikika! Imwepo mun’dzagumana bzisimbo bzizinji!—Mim 10:22.

MWAKUKHALA MPAINIYA, IMWEPO MUNGAKWANISE . . .

  • kukhala na maluso mazinji ninga mpalizi mucikomedwa kwene-kwene na utumiki

  • kulimbisa uxamwali bwanu na Yahova. Pomwe mun’dzakhala munkufotokozera winango bza Yahova, n’pomwe mun’dzakumbukirambo kwene-kwene bza makhalidwe yace yabwino

  • kukhala na cikondweso comwe cimbabwera thangwe ra kuikha patsogolo Umambo bwa Mulungu na kutumikira winango.—Mat 6:33; Mab 20:35

  • kugumanika pa mtsonkhano wa apainiya omwe umbacitika pakucezeredwa na nyakunyang’anira dera, kugumanika pa mtsonkhano wa apainiya omwe umbacitika nthawe ya mtsonkhano wa dera na kuyenda ku Xikola ya Utumiki bwa Upainiya

  • kukhala na mpata wa kuyambisa na kucitisa mapfunziro ya Bibliya mazinji

  • kumala nthawe izinji na apalizi anzanu mucipfatsa na kulimbisana mwauzimu.—War 1:11, 12