Nyakunyang’anira dera na mkazace ku França, mu 1957

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Janeiro 2019

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza upalizi bzomwe bzinkulewa momwe tingakhalire xamwali wa Mulungu.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Yahova Adatithandiza Kulera Wana Wathu

Kodi munkubvuma kuti Yahova akuthandizeni kulera wana wanu kuti akule bwino?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Adamunamizira Kuti Ngwakunesa Kwene-kwene Ndipo Akhacitisa Wanthu Kumukira Boma

Ciwembo comwe akhadakozera Paulo ciribe kukwanisika thangwe ra mwana wa m’bale wace wa Paulo. Kodi nkhaniyi inkutipfunzisa ciyani?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Paulo Adakumbira Kukawonekera kwa Sezare Ndipo Adakapalizira Mambo Herode Agripa

Kodi tingatewezere tani ciratizo ca Paulo pomwe anyakutitsutsa angayezere kutiboneresa mwa ‘kukonza malamulo’?

Lamulo Lakubvumiza Basa Lathu Lakupalizira ku Quebec

Onani momwe abale adaphatisira basa malamulo ya boma kuti akhotcerere bzipsa bzabwino ku Quebec.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Paulo Adayenda ku Roma na Ngalawa

Paulo alibe kusiya kulewa bza cikhulupiro cace napo akhadamangidwa.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

“Paulo Adatenda Mulungu Ndipo Adalimbisidwa”

Mukadzazungiridwa pomwe na nyakunyang’anira dera pabodzi na mkazace, kodi mungadzacite ciyani kuti mudzawathandize kukhala wakukhwimika na cakulinga cakuti muwalimbise?