Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 CUMA CA M’FALA LA MULUNGU | MATEU 1-3

“Umambo bwa Kudzulu Bwafendera”

“Umambo bwa Kudzulu Bwafendera”

3:4

  • Kawonekedwe ka Juwau na kabvalidwe kace bzikhalatiziratu kuti iye akhana moyo wakusaya kufuna bzizinji ndipo akhali munthu wakubzipereka pa kutumikira Mulungu

  • Juwau adakhala na mwai ukulu wakukonzekera kubwera kwa Jezu Kristu. Ndipo mwayi umweyu ukhali wakufunika kwene-kwene kwa iye mwakuti adabzipereka na mtima wense

Kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji kungatithandize kucita bzizinji pa basa la Mulungu ndipo kungatibweresere cikondweso. Tingakhale na moyo wakusaya kufuna bzizinji mwa . . .

  • kudziwa bzomwe tin’funikira

  • kuleka kumbandogula bziri-bzense

  • kukonza lista ya bzinthu bzomwe munkwanisa kugula pa mdzinga ayai mwezi uli-wense

  • kugulisa, kupasa winango ayai kutaya bzinthu bzomwe munkubziphatisa lini basa

  • kulipira mangawa yomwe mungakhale nayo

  • kucepesa nthawe yomwe mumbaphata pa basa lanu lakunembedwa

Juwau akhambadya bziwala na uci bwa nthengo

Kusaya kufuna bzizinji kun’dzandithandiza kukwanirisa cakulinga ciponi?