Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kukulisa Luso Lathu mu Utumiki—Siyani Mbvunzo kuti Mudzacezerane pa Ulendo Bwakubwereza

Kukulisa Luso Lathu mu Utumiki—Siyani Mbvunzo kuti Mudzacezerane pa Ulendo Bwakubwereza

THANGWE RANYI MPSAKUFUNIKA:

Tin’funika kuthirizira mbeu za cadidi zomwe tidabzala. (1Wak 3:6) Tikagumana munthu womwe ana mtima wakufunisisa, mpsabwino kwene-kwene kusiya mbvunzo kuti tidzacezerane naye pa ulendo bwakubwereza. Bzimwebzi bzin’dzamuthandiza kuti akhaliretu wakukonzekera ndipo bzin’dzatithandizambo kukonzekera bwino ulendo bwakubwereza. Tikabwerera, tingamuuze kuti tabwera kudzatawira mbvunzo womwe tidasiya pa ulendo bomwe tidabwera bule.

MOMWE MUNGACITIRE:

  • Pakukonzekera upalizi bwa nyumba na nyumba, konzekeranimbo mbvunzo kuti udzatawiridwe pa ulendo bwakutewera. Ungakhale mbvunzo omwe unkutawiridwa mu bukhu lomwe munkugawiralo. Ayai ungakhale mbvunzo omwe unkutawiridwa mu yabodzi mwa mabukhu yathu yakupfunzisira yomwe mun’funa kudzacezerana mukadzabwera pomwe.

  • Mukamaliza kuceza na munthu omwe ana mtima wakufunisisa, mudziwiseni kuti munkufunisisa kudzaceza naye pomwe ndipo musiireni mbvunzo omwe mukhadakonzekera. Penu bzingakwanisike, mukumbireni mulewengo wa mtedwe.

  • Mukamuuza kuti mun’dzabwerera pomwe pa nthawe yomwe mwapangana, bzidzakhaledi tenepoyo.—Mat 5:37.