Mpfumakazi inkuphatisa basa broxura la Bzipsa Bzabwino ku Madagáscar

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Janeiro 2016

Bziratizo bza Upalizi

Nzeru za momwe tingapalizirire Nsanza ya Mulindiri na Galamukani! na broxura la Bzipsa Bzabwino Bzakucokera kwa Mulungu. Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze upalizi bwanu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Kunamata Kwacadidi Kumbafuna Nyongo

Onani m’makumbukidwe mwanu citsimikizo ca Ezekiya pa kubwezeresa kunamata kwa cadidi. Phatisani basa ma diagrama, mapa, na kwadru yakulatiza nthawe ya bzakucitika bza pa 2 Nkhani 29-30 kuti muthandizike kubvesesa.

BZIPEREKENI MU UTUMIKI BWA KUMUNDA

Momwe Mungacitisire Pfunziro la Bibliya Mwakuphatisira Basa Broxura la Bzipsa Bzabwino

Njira zixanu zakupusa za momwe tingacitisire mapfunziro ya Bibliya yakuthandiza mwakuphatisira basa broxura la Bzipsa Bzabwino Bzakucokera kwa Mulungu!

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Tina Mwai Wakumanga na Kusamalira Mbuto Zathu za Kunamatira kwa Cadidi

Kodi tingalatize tani lufoyi na nyongo yathu pa utumiki bwakupambulika pa mbuto yathu yakunamatira?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Yahova Ambatambira Munthu Akakungula na Mtima Wense

Kukungula kwacadidi kwa mambo Manase kudakhala na bzakutewera bzabwino. Ndendemezerani utongi bwace pomwe akhanati kuphatidwa aciyendesedwa ku ukapolo ku Babulo na utongi bwace pomwe adatsudzulidwa. (2 Nkhani 33-36)

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Yahova Ambakwanisa Mapiciro Yace

Nthawe ya bzakucitika bza pa Ezara 1-5. Napo padawoneka mphitca zizinji, Wajuda adabwerera ku Babulo, wadabwezeresa kunamata kwacadidi, wadamanga pomwe tempwlo.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Yahova Ambafuna Wanthu Womwe Ambamutumikira Mwakubzipereka

Ezara na wale womwe adayenda naye ku Jeruzalemu wakhafunika kukhala na cikhulupiro cakulimba, kucita nyongo pa kunamata kwacadidi na kukhala wakukhwimika. Phatisani basa bzithunzi-thunzi na mapa kuti muwone momwe ulendo bwawo bukhaliri.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kukulisa Luso Lathu mu Utumiki—Siyani Mbvunzo kuti Mudzacezerane pa Ulendo Bwakubwereza

Njira zitatu zakuthandiza kwene-kwene za momwe tingacitisire ulendo bwakubwereza kwa wale omwe adalatiza mtima wakufunisisa kudziwa cadidi cakulewa bza bibliya.