Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Pitirizani Kudikhirira mwa Kupirira

Pitirizani Kudikhirira mwa Kupirira

Kodi mwakhala munkudikhira kubwera kwa Umambo bwa Mulungu kwa magole mangasi? Kodi imwepo munkudikhirira mwa kupirira, napo munkugumana na mabvuto? (War 8:25) Akristau winango ambawengedwa, kuboneresedwa, kuikhidwa m’kawoko ayai kufuna kuphedwa. Ndipo winango ambalimbana na bzineso bzinango, ninga matenda yakunesa kupola na ukalamba.

Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kudikhirira mwa kupirira tikagumana na bzineso? Tin’funika kulimbisa cikhulupiro cathu mwa kumbawerenga Bibliya nsiku zense, ticimbakumbukira bzomwe tiniwerengabzo. Tin’funika kumbakumbukira bza cidikhiro cathu. (2Wak 4:16-18; Waheb 12:2) Ndipo tin’funikambo kumbakumbira Yahova mzimu wakucena kuti utithandize kupirira. (Lu 11:10, 13; Waheb 5:7) Baba wathu wa lufoyi an’dzatithandiza ‘kupirira’ mwakukondwa.—Wakol 1:11.

ONANI VIDIYO YA MSOLO WAKUTI: TIN’FUNIKA ‘KUPIRIRA’—KUTI TIWINE TICITAMBIRA MABAIBAI, NDIPO MUKAMALA TAWIRANI MIBVUNZO YAKUTEWERAYI:

  • Kodi ni ‘bzinthu bzakusaya kudikhirika’ bziponi bzomwe bzingacitike pa moyo wathu? (Mpal 9:11)

  • Kodi mpembo umbatithandiza tani tikagumana na mabvuto?

  • Penu tinkukwanisa lini kucita bzinthu bzizinji mu utumiki bwa Yahova, n’thangwe ranyi tin’funika kutsungira kumbacita bzinthu bzomwe tingakwanise?

  • Pitirizani kunyang’anisisa pa mabaibai yanu

    Kodi n’ciyani comwe cingakucitiseni kukhulupira kuti mun’dzatambira mabaibai?