Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 CUMA CA M’FALA LA MULUNGU | MATEU 12-13

There la Tirigu na Nyakasongole

There la Tirigu na Nyakasongole

Jezu adaphatisa basa tirigu na nyakasongole, pakufuna kulatiza momwe angadasankhulira thimu lense la tirigu lomwe limbaimira Akristau wakudzozedwa na nthawe yomwe iye angadacita bzimwebzo.

13:24

‘Munthu omwe wabzala mbeu zabwino m’munda mwace’

  • Nyakubzala: Jezu Kristu

  • Mbeu zabwino: Anyakupfunza wa Jezu wakudzozedwa na mzimu wakucena

  • Munda: Wanthu wa pa dziko lapansi

13:25

‘Ndipo pomwe wanthu akadagona tulo, kudabwera nyamadulanthaka wace. Nyamadulanthakayo adabzala nyakasongole m’mundamo’

  • Nyamadulanthaka: Dyabu

  • Pomwe wanthu akadagona tulo: Kufa kwa Apostolo

13:30

‘Lekani bzense bzikulire pabodzi, mpaka nthawe yakubvuna’

  • Tirigu: Akristau wakudzozedwa

  • Nyakasongole: Akristau wakunama

‘Tomani mwazula nyakasongole . . . ; patsogolo pace mukonkhanise tirigu’

  • Akapolo ayai anyakubvuna: Wanjo

  • Nyakasongole wakukonkhanisidwa: Kucosedwa kwa Akristau wakunama pa thimu la Akristau wakudzozedwa

  • Kukonkhera tirigu m’gwangwa: Akristau wakudzozedwa adakonkhanisidwa m’gwere lomwe likhali lakucena

Pomwe nthawe yakubvuna idakwana, kodi n’ciyani cidasiyanisa Akristau wacadidi na wakunama?

Kodi inepano ndingagumane phindu liponi ndikabvesesa there la Jezuli?